Поточний номер

№ 2 (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-02-28

Оригінальні дослідження

Переглянути всі випуски

Медичний науково-практичний журнал «Судово-медична експертиза» заснований у грудні 2010 року (свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 25013-1453ПР від 03.09.2021 р).

Засновники журналу:

Буковинський державний медичний університет (м.Чернівці, Україна)

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ, Україна)

Асоціація судових медиків України (м. Дніпро, Україна)

Державна спеціалізована установа "Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України"

Міжнародний стандартний серійний номер журналу (International Standard Serial Number, ISSN):

2218-838Х (print)

2707-8728 (online)

Галузь - медицина

Журнал є офіційним засобом масової інформації, публікується як періодичне друковане видання українською та англійською мовами і здійснює свою діяльність відповідно до закону України "Про медіа" №2849-ІХ.

Журнал внесеного до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» наказом МОН України від 29.06.2021 р. №735 "Про затвердження рішення Атестаційної колегії МОН України", рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, розділ «медицина».

До складу редакційної колегії і редакційної ради журналу входять провідні фахівці з судово-медичної експертизи та патоморфології України та країн зарубіжжя (Швейцарська Конфедерація, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Словаччина,  Республіки Молдова).

Мета журналу - висвітлення сучасних аспектів розвитку і організаційних принципів судово-медичної експертизи в Україні та країнах зарубіжжя, обговорення актуальних проблем і передових технологій в даній галузі; формування наукового і клінічного світогляду лікарів судово-медичних експертів в режимі міждисциплінарної інтеграції.

Журнал випускається в друкованій формі з періодичністю 2 номери на рік (1 раз в 6 місяці) і має ідентичну за змістом повнотекстову електронну версію, яка розміщується в мережі Інтернет після виходу друкованого варіанту.

Офіційний сайт журналу: http://forensic.bsmu.edu.ua/

(Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа "УРАН", Проект «Наукова періодика України)

e-mail: sme@bsmu.edu.ua

Журнал розсилається згідно державного реєстру в усі провідні бібліотеки, державні установи та вищі медичні навчальні заклади України.

Публікаційна етика журналу відповідає положенню «Єдині вимоги до рукописів, що представляються в біомедичні журнали, підготовці та редагування біомедичних публікацій» Міжнародного Комітету Редакторів Медичних Журналів (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) http://www.icmje.org/)

За рішенням редакційної колегії журналу можуть видаватися окремі випуски додатку до журналу, друкуватися інформація рекламного характеру, що відповідає його основній тематиці.