Про журнал

Галузь та проблематика

  • Організація та перспективи розвитку судово-медичної експертизи в Україні

  • Дискусійні, актуальні та проблемні питання

  • Оригінальні дослідження

  • Аналітичні оглядові статті

  • Випадки з практики

  • Нові видання

  • Новини наукового життя (інформація про конференції, що відбулися та ті, що плануються)

  • Навчально-методичні роботи

  • Сторінки історії та ювілеї

Процес рецензування

Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування.

Стаття повинна бути вивірена орфографічно та стилістично. Редакція залишає за собою право виправлення термінологічних і стилістичних помилок, усунення ілюстрацій, які не мають прямого відношення до тексту статті; скорочення тексту статті.

Статті, надіслані авторам для корекції, зокрема, у разі неправильного оформлення списку літератури, необхідно повернути до редакції не пізніше 10 днів після отримання. Повернення статті у більш пізні терміни змінює попередню дату її надходження з повторною реєстрацією.

Матеріали, оформлені з порушеннями вимог біоетичної експертизи, некоректні за змістом, з грубими статистичними помилками, які не підлягають корекції, повертаються авторам. У разі відмови у публікації статті автору надсилається мотивований лист. Примірниr статті залишається в архіві редакції в електронному вигляді.

Дотримуючись етичних норм, автор несе відповідальність за те, що поданий рукопис є оригінальною, раніше не опублікованою працею, і не представлений для публікації в інші видання. У списку авторів перераховані тільки ті, хто відповідно до етичних норм академічної спільноти можуть вважатися авторами.

Редакція журналу здійснює редагування та переклад повного тексту статті, резюме та розширеного резюме для сайту Open Journal Systems (OJS) з мови оригіналу на англійську та російську мову англомовним та російськомовним редактором за індивідуальним замовленням автора.

 

Періодичність публікації

Журнал випускається в друкованій формі з періодичністю 2 номери на рік (1 раз в 6 місяці) і має ідентичну за змістом повнотекстову електронну версію, яка розміщується в мережі Інтернет після виходу друкованого варіанту.

Політика відкритого доступу

Журнал "Судово-медична експертиза" практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати і поширювати вміст для освітніх і наукових цілей з обов'язковим зазначенням авторства

Історія журналу

Науково-практичний журнал «Судово-медична експертиза» заснований у грудні 2010 року (свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 25013-1453ПР від 03.09.2021 р). Постановою Вищої атестаційної комісії України 1-05/8 від 22.12.2010 р. журнал атестовано як наукове фахове видання з медичних наук.

Рішенням Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України №1328 від 21.12.2015 р. журнал атестовано та перереєстровано як фахове видання з медичних наук за спеціальністю «судово-медична експертиза».

Журнал внесеного до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» наказом МОН України від 29.06.2021 р. №735 Про затвердження рішення Атестаційної колегії МОН України.

Співзасновники видання – Буковинський державний медичний університет, Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація судових медиків України, Державна спеціалізована установа "Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України".

У журналі передбачено публікацію та обговорення питань організації та перспектив розвитку судової медицини, результатів наукових досліджень, випадків з практики, друк лекцій, оглядових статей та клінічних рекомендацій, створених на засадах доказової медицини, публікуються історичні матеріали, анонси та матеріали конференцій, рецензії на монографії та навчальні матеріали.

Основна мета журналу - висвітлення сучасних аспектів розвитку і організаційних принципів судово-медичної експертизи в Україні та країнах зарубіжжя, обговорення актуальних проблем і передових технологій в даній галузі; формування наукового і клінічного світогляду лікарів судово-медичних експертів в режимі міждисциплінарної інтеграції.

До складу редакційної колегії і редакційної ради журналу входять провідні фахівці з судово-медичної експертизи та патоморфології України та країн зарубіжжя (Швейцарська Конфедерація, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Словаччина,  Республіки Молдова).

Заснування журналу сприяло плідної співпраці спеціалістів судово-медичної експертизи завдяки обговоренню проблем у зацікавленому фаховому колі. Журнал «Судово-медична експертиза» користується повагою серед науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ в Україні та країн зарубіжжя.

Журнал розсилається згідно реєстру в усі провідні бібліотеки, державні установи та навчальні заклади України. Електронний варіант часопису знаходиться в архівах Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського (м.Київ, Україна).