МЕДИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПНЕВМОНІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ СПРИЧИНЕНІ COVID-19, У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОТЯГОМ 2018–2021 Р

Автор(и)

  • Віктор Бачинський Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6955-7507
  • Борис Сирота Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine
  • Ірина Бачинська - Хоменко ОКНП “Чернівецька обласна клінічна лікарня”, Чернівці, Ukraine
  • Катерина Сирота КНП “Міська дитяча клінічна лікарня”, Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2022.4

Ключові слова:

COVID-19, пневмонії, вірусні пневмонії, медико-статистичний аналіз

Анотація

Однією з найбільш актуальних проблем сучасної охорони здоров’я наразі є вірусна інфекція, викликана SARS-CoV-2, що набула як вагомого медичного, так і суспільного значення. Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня 2020 р. оголосила пандемію COVID-19. Захворювання характеризується поліморфізмом клінічної картини, від ураження дихальних шляхів до виражених кишкових проявів, однак найбільш тяжкою формою залишаються вірусні пневмонії, спричинені COVID-19.

Мета роботи. Проведення медико-статистичного аналізу госпітальної захворюваності та смертності від пневмонії, спричиненої COVID-19 на території Чернівецької області за даними 2020–2021р., з врахуванням динаміки захворюваності та смертності від пневмоній (J12-J16, J18) у 2018–2019 р.

Об’єкт і методи дослідження. Провідним методом дослідження був біостатистичний метод, що використовувався для підтвердження репрезентативності вибіркової сукупності та статистичної обробки матеріалів форми № 20 в Чернівецькій області, та відомості щодо середньорічної чисельності населення, отримані за даними Державної служби статистики України (2018–2021 р.).

Результати. COVID-19 індуковані пневмонії (ІП) значно вплинула на структуру та рівень захворюваності на хвороби верхніх дихальних шляхів, підвищивши частку пневмоній більше, ніж утричі. Для COVID-19 ІП не властиве ураження дітей, що певною мірою пов’язане з неможливістю передачі захворювання під час пре- та інтранатального періодів. У 2020 р. середня смертність від COVID-19 ІП серед дорослого населення складала в середньому 0,54%, 2021 р. – 1,1 %. Смертність у доковідну епоху, зі свого боку, не була значною, не перевищувала 0,015%.

Висновки. Отже, середня смертність 2021 р. перевищувала пікову смертність 2019 р. в 7,3 рази. Це свідчить про неготовність системи охорони здоров’я до виклику подібного масштабу, що певною мірою може бути пов’язано як з невизначеністю щодо питань епідеміології, діагностики та лікування цього захворювання, так і недосконалістю роботи системи охорони здоров’я на проміжному етапі реформування.

Посилання

World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020 [Internet]. Geneva: WHO; 2020 [cited 2022 Mar 21]. Available from: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Mallah SI, Ghorab OK, Al-Salmi S, Abdellatif OS, Tharmaratnam T, Iskandar MA, et al. COVID-19: breaking down a global health crisis. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2021;20(1):35. doi: 10.1186/s12941-021-00438-7

Huang X, Wei F, Hu L, Wen L, Chen K. Epidemiology and Clinical Characteristics of COVID-19. Arch Iran Med. 2020;23(4):268-271. doi: 10.34172/aim.2020.09

Popov GT, Baymakova M, Vaseva V, Kundurzhiev T, Mutafchiyski V. Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria. Vector Borne Zoonotic Dis. 2020;20(12):910-5. doi: 10.1089/vbz.2020.2679

Yi B, Fen G, Cao D, Cai Y, Qian L, Li W, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 214 families with COVID-19 in Wuhan, China. Int J Infect Dis. 2021;105:113-9. doi: 10.1016/j.ijid.2021.02.021

Gattinoni L, Chiumello D, Rossi S. COVID-19 pneumonia: ARDS or not? Crit Care. 2020;24(1):154. doi: 10.1186/s13054-020-02880-z

Gibson PG, Qin L, Puah SH. COVID-19 acute respiratory distress syndrome (ARDS): clinical features and differences from typical pre-COVID-19 ARDS. Med J Aust [Internet]. 2020 Jul [cited 2022 Feb 16];213(2):54-6.e1. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.5694/mja2.50674 doi: 10.5694/mja2.50674

Ahn D-G, Shin H-J, Kim M-H, Lee S, Kim H-S, Myoung J, et al. Current Status of Epidemiology, Diagnosis, Therapeutics, and Vaccines for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). J Microbiol Biotechnol. 2020;30(3):313-24. doi: 10.4014/jmb.2003.03011

Di Mitri C, Arcoleo G, Mazzuca E, Camarda G, Farinella EM, Soresi M, et al. COVID-19 and non-COVID-19 pneumonia: a comparison. Ann Med. 2021;53(1):2321-31. doi: 10.1080/07853890.2021.2010797

Шульгай АГ, Теренда НО, Сатурська ГС, Панчишин НЯ, Литвинова ОН, Слободян НО. Епідеміологічні особливості Covid-19: огляд перебігу та прогнозування. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2021;1(87):5-10. doi: 10.11603/1681-2786.2021.1.12133

Гаман МО, Журба ЛВ. Статистичні методи дослідження в медицині. В: Тези доповідей ІV Міжн. наук.-практ. конф. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2018); 2018 Тра 17-18; Черкаси. Черкаси; 2018. с. 152-4.

Середа Є, Остапенко ЯО. Використання статистичних методів в медицині. В: Матеріали ХVІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці [Інтернет]; 2021 Лис 25-Гру 1; Ірпінь. Ірпінь; 2021 [цитовано 2022 Лют 12]; с. 391-3. Доступно: http://kafstat.at.ua/2021/zbirnik16.pdf#page=391

Терентьєва ВЮ. Методи статистичної обробки медичних даних. В: Тези доповідей ХХІ Міжн. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених Політ. Сучасні проблеми науки; 2021 Кві 5-9; Київ. Київ: Національний авіаційний університет; 2021. с. 174-5.

Шарапова НВ. Україна і цивільний захист у боротьбі з коронавірусом на перших етапах. В: Титаренко ВП, Хлопов АМ, редактори. Збірник наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., присв. Всесв. Дням цивільної оборони та охорони праці Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика; 2020 Кві 23-24; Полтава. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка; 2020. с. 223-7.

Андрейчин МА, Ничик НА, Завіднюк НГ, Йосик ЯІ, Іщук ІС, Івахів ОЛ. COVID-19: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика. Інфекційні хвороби. 2020;2(100):41-55.

Литвин ГО, Стасів МВ. Пандемія COVID-19 тривалістю у два роки: проблемні питання педіатрії та шляхи їх вирішення. Інфекційні хвороби. 2022;2:58-72. doi: 10.11603/1681-2727.2022.2.13190

Parisi GF, Indolfi C, Decimo F, Leonardi S, Miraglia del Giudice M. COVID-19 Pneumonia in Children: From Etiology to Management. Front Pediatr [Internet]. 2020 Dec [cited 2022 Feb 20];8:616622. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.616622/full doi: 10.3389/fped.2020.616622

Palabiyik F, Kokurcan SO, Hatipoglu N, Cebeci SO, Inci E. Imaging of COVID-19 pneumonia in children. Br J Radiol [Internet]. 2020 Sep [cited 2022 Feb 20];93(1113):20200647. Available from: https://www.birpublications.org/doi/10.1259/bjr.20200647 doi: 10.1259/bjr.20200647

Колюбакіна ЛВ, Власова ОВ, Крецу НМ, Трекуш ЄЗ. Особливості перебігу коронавірусної інфекції, спричиненої SARS-CoV-2, у новонароджених. Клінічна та експериментальна патологія. 2021;20(1):61-7. doi: 10.24061/1727-4338.XX.1.75.2021.9

Знаменська ТК, Воробйова ОВ, Мельник ОО, Марушко ЮВ, Самойленко ІГ. Особливості перебігу SARS-CoV-2 інфекції у системі «мати-плід-новонароджений»: огляд літератури. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2022;12(1):50-4. doi: 10.24061/2413-4260.XII.1.43.2022.9

Turan O, Hakim A, Dashraath P, Jeslyn WJL, Wright A, Abdul-Kadir R. Clinical characteristics, prognostic factors, and maternal and neonatal outcomes of SARS-CoV-2 infection among hospitalized pregnant women: A systematic review. Int J Gynecol Obstet. 2020;151(1):7-16. doi: 10.1002/ijgo.13329

References

World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020 [Internet]. Geneva: WHO; 2020 [cited 2022 Mar 21]. Available from: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Mallah SI, Ghorab OK, Al-Salmi S, Abdellatif OS, Tharmaratnam T, Iskandar MA, et al. COVID-19: breaking down a global health crisis. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2021;20(1):35. doi: 10.1186/s12941-021-00438-7

Huang X, Wei F, Hu L, Wen L, Chen K. Epidemiology and Clinical Characteristics of COVID-19. Arch Iran Med. 2020;23(4):268-271. doi: 10.34172/aim.2020.09

Popov GT, Baymakova M, Vaseva V, Kundurzhiev T, Mutafchiyski V. Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria. Vector Borne Zoonotic Dis. 2020;20(12):910-5. doi: 10.1089/vbz.2020.2679

Yi B, Fen G, Cao D, Cai Y, Qian L, Li W, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 214 families with COVID-19 in Wuhan, China. Int J Infect Dis. 2021;105:113-9. doi: 10.1016/j.ijid.2021.02.021

Gattinoni L, Chiumello D, Rossi S. COVID-19 pneumonia: ARDS or not? Crit Care. 2020;24(1):154. doi: 10.1186/s13054-020-02880-z

Gibson PG, Qin L, Puah SH. COVID-19 acute respiratory distress syndrome (ARDS): clinical features and differences from typical pre-COVID-19 ARDS. Med J Aust [Internet]. 2020 Jul [cited 2022 Feb 16];213(2):54-6.e1. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.5694/mja2.50674 doi: 10.5694/mja2.50674

Ahn D-G, Shin H-J, Kim M-H, Lee S, Kim H-S, Myoung J, et al. Current Status of Epidemiology, Diagnosis, Therapeutics, and Vaccines for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). J Microbiol Biotechnol. 2020;30(3):313-24. doi: 10.4014/jmb.2003.03011

Di Mitri C, Arcoleo G, Mazzuca E, Camarda G, Farinella EM, Soresi M, et al. COVID-19 and non-COVID-19 pneumonia: a comparison. Ann Med. 2021;53(1):2321-31. doi: 10.1080/07853890.2021.2010797

Shul'hai AH, Terenda NO, Saturs'ka HS, Panchyshyn NIa, Lytvynova ON, Slobodian NO. Epidemiolohichni osoblyvosti Covid-19: ohliad perebihu ta prohnozuvannia [Epidemiological features of Covid-19: overview of the course and forecasting]. Visnyk sotsial'noi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorov'ia Ukrainy. 2021;1(87):5-10. doi: 10.11603/1681-2786.2021.1.12133 (in Ukrainian)

Haman MO, Zhurba LV. Statystychni metody doslidzhennia v medytsyni [Statistical methods of research in medicine]. V: Tezy dopovidei IV Mizhn. nauk.-prakt. konf. Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi i tekhnitsi (ITONT-2018); 2018 Tra 17-18; Cherkasy. Cherkasy; 2018. p. 152-4. (in Ukrainian)

Sereda Ye, Ostapenko YaO. Vykorystannia statystychnykh metodiv v medytsyni [Use of statistical methods in medicine]. V: Materialy KhVII Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. Oblikovo-analitychni y statystychni metody ta modeli v opodatkuvanni, biznesi, ekonomitsi [Internet]; 2021 Lys 25-Hru 1; Irpin'. Irpin'; 2021 [tsytovano 2022 Liut 12]; p. 391-3. Dostupno: http://kafstat.at.ua/2021/zbirnik16.pdf#page=391 (in Ukrainian)

Terent'ieva VIu. Metody statystychnoi obrobky medychnykh danykh [Methods of statistical processing of medical data]. V: Tezy dopovidei KhKhI Mizhn. nauk.-prakt. konf. zdobuvachiv vyschoï osvity i molodykh uchenykh Polit. Suchasni problemy nauky; 2021 Kvi 5-9; Kyiv. Kyiv: Natsional'nyi aviatsiinyi universytet; 2021. p. 174-5. (in Ukrainian)

Sharapova NV. Ukraina i tsyvil'nyi zakhyst u borot'bi z koronavirusom na pershykh etapakh [Ukraine and civil defense in the fight against coronavirus in the first stages]. V: Tytarenko VP, Khlopov AM, redaktory. Zbirnyk nauk. prats' Vseukr. nauk.-prakt. konf., prysv. Vsesv. Dniam tsyvil'noi oborony ta okhorony pratsi Bezpeka zhyttia i diial'nosti liudyny: teoriia ta praktyka; 2020 Kvi 23-24; Poltava. Poltava: PNPU imeni V.H. Korolenka; 2020. p. 223-7. (in Ukrainian)

Andreichyn MA, Nychyk NA, Zavidniuk NH, Yosyk YaI, Ischuk IS, Ivakhiv OL. COVID-19: epidemiolohiia, klinika, diahnostyka, likuvannia ta profilaktyka [COVID-19: epidemiology, clinics, diagnosis, treatment and prevention]. Infektsiini khvoroby. 2020;2(100):41-55. (in Ukrainian)

Lytvyn HO, Stasiv MV. Pandemiia COVID-19 tryvalistiu u dva roky: problemni pytannia pediatrii ta shliakhy yikh vyrishennia [The two-year-long COVID-19 pandemic: problematic issues in pediatrics and ways to solve them]. Infektsiini khvoroby. 2022;2:58-72. doi: 10.11603/1681-2727.2022.2.13190 (in Ukrainian)

Parisi GF, Indolfi C, Decimo F, Leonardi S, Miraglia del Giudice M. COVID-19 Pneumonia in Children: From Etiology to Management. Front Pediatr [Internet]. 2020 Dec [cited 2022 Feb 20];8:616622. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.616622/full doi: 10.3389/fped.2020.616622

Palabiyik F, Kokurcan SO, Hatipoglu N, Cebeci SO, Inci E. Imaging of COVID-19 pneumonia in children. Br J Radiol [Internet]. 2020 Sep [cited 2022 Feb 20];93(1113):20200647. Available from: https://www.birpublications.org/doi/10.1259/bjr.20200647 doi: 10.1259/bjr.20200647

Koliubakina LV, Vlasova OV, Kretsu NM, Trekush YeZ. Osoblyvosti perebihu koronavirusnoi infektsii, sprychynenoi SARS-CoV-2, u novonarodzhenykh [Peculiarities of coronavirus infection clinical course caused by Sars-CoV-2 in newborns]. Klinichna ta eksperymental'na patolohiia. 2021;20(1):61-7. doi: 10.24061/1727-4338.XX.1.75.2021.9 (in Ukrainian)

Znamens'ka TK, Vorobiova OV, Mel'nyk OO, Marushko YuV, Samoilenko IH. Osoblyvosti perebihu SARS-CoV-2 infektsii u systemi «maty-plid-novonarodzhenyi»: ohliad literatury [The features of the course of Sars-CoV-2 infection in the system "mother-fetus-newborn": literature review]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2022;12(1):50-4. doi: 10.24061/2413-4260.XII.1.43.2022.9 (in Ukrainian)

Turan O, Hakim A, Dashraath P, Jeslyn WJL, Wright A, Abdul-Kadir R. Clinical characteristics, prognostic factors, and maternal and neonatal outcomes of SARS-CoV-2 infection among hospitalized pregnant women: A systematic review. Int J Gynecol Obstet. 2020;151(1):7-16. doi: 10.1002/ijgo.13329

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження