КОНЦЕПЦІЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Гуров Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3833-6100
  • Андрій Антонов Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7782-978X
  • Наталія Сургай Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2206-1704
  • Володимир Шилан КЗ «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи», м. Кропивницький, Ukraine
  • Дмитро Гладких Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2716-1694
  • Тетяна Узбек Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9709-3869

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2022.2

Ключові слова:

судово-медична експертиза, патологічна анатомія, лікар-патолог, післядипломна освіта

Анотація

Автори проаналізували зарубіжний досвід підготовки судово-медичних експертів. Цей досвід порівнювали з відповідною системою підготовки лікарів-судово-медичних експертів, що існувала в Україні до 2022 року. Така аргументована оцінка реформи підготовки лікарів-судебно-медичних експертів в Україні. Внесено пропозиції про зміни цієї реформи, які полягають в тому, щоб замість лікарів патологоанатомів готували лікарів-патологів. Запропонована концепція програми підготовки лікарів-патологів є синтезом навчальних програм лікарів-патологоанатомів та лікарів-судово-медичних експертів. Відповідно до концепції авторів лікар-патолог повинен в результаті підготовки отримати достатній обсяг компетенцій для практичної роботи на посаді лікаря-патологоанатома та обсяг компетенцій, який буде прийнятним для підготовки на його основі лікаря-судово-медичного експерта.

Посилання

Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію. Наказ МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 [Інтернет]. Київ; 2021 [цитовано 2022 Лют 17]. Доступно: https://moz.gov.ua/uploads/6/32466-dn_1254_22_06_2021_dod.pdf

Клевно ВА, Назаров ЮВ, Романько НА. Судебная медицина в Соединенных Штатах Америки, прошлое и настоящее. Судебная медицина. 2018;4(1):48-50. doi: http://dx.doi.org/10.19048/2411-8729-2018-4-1-48-50

Эдвин Э. Судебно-медицинская экспертиза в Германии: процессуальные, организационные и методологические аспекты. Судебная медицина. 2015;1(2):31-3.

Гуров ОМ, Антонов АГ, Клименко МО, Сургай НМ, Татарко СВ, Дубіна СО, та ін. Концепція підготовки судово-медичних експертів в Україні. Судово-медична експертиза. 2022;1:24-9. doi: https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2022.3

Cheng L, Bostwick DG, editors. Essentials of Anatomic Pathology. 4th ed. Springer; 2016. 2121p.

References

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro internaturu ta vtorynnu likars'ku (provizors'ku) spetsializatsiiu [On approval of the Regulations on internships and secondary medical (pharmacy) specialization]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 22.06.2021 № 1254 [Internet]. Kyiv; 2021 [tsytovano 2022 Liut 17]. Dostupno: https://moz.gov.ua/uploads/6/32466-dn_1254_22_06_2021_dod.pdf (in Ukrainian)

Klevno VA, Nazarov YuV, Roman'ko NA. Sudebnaya meditsina v Soedinennykh Shtatakh Ameriki, proshloe i nastoyashchee [Forensic science in the United States of America, past and present]. Sudebnaya meditsina. 2018;4(1):48-50. doi: http://dx.doi.org/10.19048/2411-8729-2018-4-1-48-50 (in Russian)

Edvin E. Sudebno-meditsinskaya ekspertiza v Germanii: protsessual'nye, organizatsionnye i metodologicheskie aspekty [Forensic medicine in Germany: legal, organisational and methodic aspect]. Sudebnaya meditsina. 2015;1(2):31-3. (in Russian)

Hurov OM, Antonov AH, Klymenko MO, Surhai NM, Tatarko SV, Dubina SO, ta in. Kontseptsiia pidhotovky sudovo-medychnykh ekspertiv v Ukraini [Concept of professional training forensic experts in Ukraine]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2022;1:24-9. doi: https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2022.3 (in Ukrainian)

Cheng L, Bostwick DG, editors. Essentials of Anatomic Pathology. 4th ed. Springer; 2016. 2109p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

Дискусійні, актуальні та проблемні питання