АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА ДАНИМИ КОМІСІЙНИХ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В ДУ «ГОЛОВНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Аліна Плетенецька Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Ukraine
  • Аріна Легедза ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України", м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2015.11

Ключові слова:

судово-медична експертиза, дефект надання медичної допомоги, висновок експерта

Анотація

Наряду з помилками, які допускаються лікарями-клініцистами у наданні медичної допомоги, судово-медичні експерти, у свою чергу, самі
допускають помилки при проведенні експертиз за «лікарськими справами». Тому метою дослідження було виявлення помилок, допущених при наданні медичної допомоги, шляхом аналізу комісійних судово-медичних експертиз, виконаних у «Головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за 2012-2014 рр за справами стосовно дефектів надання медичної допомоги, а також співставлення судово-медичної оцінки цих помилок експертами ГБ та різних обласних бюро судово-медичної експертизи України. У статті наведені дані з експертиз, загальна кількість всіх, підтверджених, уточнених та змінених комісійних судово-медичних експертиз, що були надіслані до ГБ з різних регіонів України. Надані
статистичні дані щодо співвідношення експертиз стосовно лікарських справ за різними спеціальностей лікарів. Проаналізовані недоліків, що припускалися при проведенні експертиз в обласних бюро СМЕ України, що може бути підставою для призначення повторної експертизи.

Посилання

Бабенко-Зваридчук Е. Лікарська помилка: причини та наслідки [Інтернет]. Медико-правовой портал 103-law.org.ua. 2012[цитовано 2015 Жов 13]. Доступно: http://103-law.org.ua/Article.aspx?a=61

Сенко У. В Україні нема статистики лікарських помилок [Інтернет]. Zaxid.Net. 2012[цитовано 2015 Жов 27]. Доступно: https://zaxid.net/v_ukrayini_nema_statistiki_likarskih_pomilok__ekspert_n1266352

«Врачебные ошибки» в Украине: «статей» хватает, но «сажают» пока мало [Інтернет]. BetaDomik. 2011[цитировано 2015 Окт 22]. Доступно: https://domik.ua/novosti/vrachebnye-oshibki-v-ukraine-statej-xvataet-no-sazhayut-poka-malo-n119666.html

Сенюта І. Лікарська помилка і як з нею боротися [Інтернет]. Galinfo. 2013[цитовано 2015 Жов 09]. Доступно: https://galinfo.com.ua/articles/likarska_pomylka_i_yak_z_neyu_borotysya_125439.html

Стеблюк ВВ. Правові та морально-етичні аспекти кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності медичних працівників. Судово-медична експертиза. 2013;2:45-8.

Дунаєвська ЛГ. Розслідування злочинів, вчинених під час надання медичної допомоги. Київ; 2012. 168 с.

References

Babenko-Zvarydchuk E. Likars'ka pomylka: prychyny ta naslidky [Medical error: causes and consequences] [Internet]. Medyko-pravovoi portal 103-law.org.ua. 2012[tsytovano 2015 Zhov 13]. Dostupno: http://103-law.org.ua/Article.aspx?a=61 (in Ukrainian)

Senko U. V Ukraini nema statystyky likars'kykh pomylok [There are no statistics of medical errors in Ukraine] [Internet]. Zaxid.Net. 2012[tsytovano 2015 Zhov 27]. Dostupno: https://zaxid.net/v_ukrayini_nema_statistiki_likarskih_pomilok__ekspert_n1266352 (in Ukrainian)

«Vrachebnye oshibki» v Ukraine: «statey» khvataet, no «sazhayut» poka malo [“Medical errors” in Ukraine: there are enough “articles”, but there are still few “imprisonments”] [Internet]. BetaDomik. 2011[tsitirovano 2015 Okt 22]. Dostupno: https://domik.ua/novosti/vrachebnye-oshibki-v-ukraine-statej-xvataet-no-sazhayut-poka-malo-n119666.html (in Russian)

Seniuta I. Likars'ka pomylka i yak z neiu borotysia [Medical error and how to deal with it] [Internet]. Galinfo. 2013[tsytovano 2015 Zhov 09]. Dostupno: https://galinfo.com.ua/articles/likarska_pomylka_i_yak_z_neyu_borotysya_125439.html (in Ukrainian)

Stebliuk VV. Pravovi ta moral'no-etychni aspekty kryminal'nykh pravoporushen' u sferi profesiinoi diial'nosti medychnykh pratsivnykiv [Legal and moral and ethical aspects of criminal offenses in the field of professional activity of medical workers]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2013;2:45-8. (in Ukrainian)

Dunaievs'ka LH. Rozsliduvannia zlochyniv, vchynenykh pid chas nadannia medychnoi dopomohy [Investigation of crimes committed during the provision of medical care]. Kiev; 2012. 168 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження