ДЕРМАТОГЛІФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАЛЬЦІВ РУК У ЧОЛОВІКІВ, СХИЛЬНИХ ДО НАРКОЗЛОЧИНІВ

Автор(и)

  • Галина Зеленчук Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8618-9224
  • Наталія Козань Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1017-5077

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2022.7

Ключові слова:

судова медицина, дерматогліфіка, наркозлочини

Анотація

У статті представлено дані щодо особливостей дерматогліфічної конституції дистальних, середніх та проксимальних фаланг пальців рук у чоловіків, схильних до наркозлочинів. Об’єктом дослідження були особливості дерматогліфічних параметрів дистальних, середніх та проксимальних фаланг пальців рук, отриманих у 60 чоловіків віком від 18 до 59 років, що були засуджені за наркозлочини та 60 осіб контрольної групи. У процесі дослідження встановлено, що на пальцях лівої руки найчастіше трапляються радіальні петлі (52,31 %) та завитки (29,23 %), рідше зафіксовані складні візерунки (8,08 %), дуги (6,92 %) та ульнарні петлі (3,46 %), на пальцях правої руки найчастіше трапляються завитки (44,23 %) та радіальні петлі (39,62 %), рідше дуги (5,77 %), ульнарні петлі (5,38 %) та складні візерунки (5,00 %), на рівні статистичної тенденції (р<0,10) відрізняється візерунок на правій і лівій руках за показником сумарної частоти радіальних петель на пальцях обох рук – 52,31% проти 39,62% (φ = 1,30; р < 0,10) та завитків W – 29,23 % проти 44,23 % (φ = 1,59; р < 0,10). Порівняльний аналіз сумарних гребневих рахунків для пальців лівої та правої рук наркозлочинців та чоловіків контрольної групи показав, що дисперсії цієї змінної в групах рівні, а оскільки p-рівень критерію Cтьюдента для значень цих показників значно менший за 0,05, то середні значення сумарних гребневих рахунків на пальцях правої руки наркозлочинців та чоловіків КГ відрізняються на високому рівні статистичної значущості.

Посилання

Гунас В.І. Регіональні особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки та їх зв’язок із показниками особливостей особистості практично здорових чоловіків України [дисертація]. Вінниця; 2019. 237 с.

Vasan MD, Thakar BR. Predictive Digital Forensic Model to Track Antisocial Behavior Based on Dermatoglyphics. In: Peng S-L, Dey N, Bundele M, editors. Computing and Network Sustainability. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol 75. Singapore: Springer; 2019. p. 349-57. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-13-7150-9

Andreoli SB, Dos Santos MM, Quintana MI, Ribeiro WS, Blay SL, Taborda JGV, et al. Prevalence of Mental Disorders among Prisoners in the State of Sao Paulo, Brazil. PloS One [Internet]. 2014 Feb [cited 2022 Apr 24];9(2):e88836. Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088836 doi: 10.1371/journal.pone.0088836

Козань НН, Коцюбинская ЮЗ. Определение этно-территориальной принадлежности людей с использованием дерматоглифических параметров дистальных и средних фаланг пальцев рук. Лабораторная диагностика. Восточная Европа. 2018;7(2):231-9.

References

Hunas V.I. Rehional'ni osoblyvosti pal'tsevoi i dolonnoi dermatohlifiky ta yikh zv’iazok iz pokaznykamy osoblyvostei osobystosti praktychno zdorovykh cholovikiv Ukrainy [Regional peculiarities of finger and palmar dermatoglyphics and their relation with the indices of personality traits of practically healthy men of Ukraine] [dysertatsiia]. Vinnytsia; 2019. 237 p. (in Ukrainian)

Vasan MD, Thakar BR. Predictive Digital Forensic Model to Track Antisocial Behavior Based on Dermatoglyphics. In: Peng S-L, Dey N, Bundele M, editors. Computing and Network Sustainability. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol 75. Singapore: Springer; 2019. p. 349-57. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-13-7150-9

Andreoli SB, Dos Santos MM, Quintana MI, Ribeiro WS, Blay SL, Taborda JGV, et al. Prevalence of Mental Disorders among Prisoners in the State of Sao Paulo, Brazil. PloS One [Internet]. 2014 Feb [cited 2022 Apr 24];9(2):e88836. Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088836 doi: 10.1371/journal.pone.0088836

Kozan' NN, Kotsyubinskaya YuZ. Opredelenie etno-territorial'noy prinadlezhnosti lyudey s ispol'zovaniem dermatoglificheskikh parametrov distal'nykh i srednikh falang pal'tsev ruk [Determination of ethno-territorial affiliation of people, using the dermatoglyphic parameters of distal and middle phalanges of fingers]. Laboratornaya diagnostika. Vostochnaya Evropa. 2018;7(2):231-9. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження