САМОГУБСТВО З ІМІТАЦІЄЮ ВОГНЕПАЛЬНОГО ПОРАНЕННЯ

Автор(и)

  • Михайло Данилюк Обласне бюро судово-медичної експертизи ЖОР, м. Житомир, Ukraine
  • Віталій Зозуля Обласне бюро судово-медичної експертизи ЖОР, м. Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6696-5599
  • В. Сіукаєв Обласне бюро судово-медичної експертизи ЖОР, м. Житомир, Ukraine
  • Олександр Ганський Обласне бюро судово-медичної експертизи ЖОР, м. Житомир, Ukraine
  • Володимир Лесик Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Житомир, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2015.19

Ключові слова:

вогнепальне поранення, атипова ручна вогнепальна зброя

Анотація

Поширеність вогнепальної зброї серед населення останнім часом та присвячені роботи по вивченню вогнепальної травми дали можливість значно розширити рівень підготовки при експертизі вогнепальних поранень, однак разом з тим продовжують зустрічатися випадки застосування атипових чи спеціальних засобів, в яких використовується енергія, яка виділяється в ході згорання пороху, що ставить значні проблеми в проведенні диференційної діагностики.

Посилання

Бурчинский ВГ. Судебно-медицинские аспекты морфологии огнестрельных ранений головы. Одесса: Астропринт; 2007. 48 с.

Міністерство внутрішніх справ України. Про затвердження Інструкції про порядок проведення та оформлення експертних досліджень [Інтернет]. Наказ ДНДЕКЦ МВС України від 31.11.2013 №19/1-272н. Київ: МВС України; 2013[цитовано 2015 Жов 18]. Доступно: https://arm.naiau.kiev.ua/books/xolodna-zbroya/pages/dodat_a.pdf

Гамов ДЮ. Методика встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів). Київ; 2012. 34 с.

Колмаков ВП. Судебно-баллистическое исследование атипичного ручного огнестрельного оружия и его следов действия. Москва; 1986. 34 с.

ФудПакСервіс. Каталог [Інтернет]. 2015[цитовано 2015 Жов 11]. Доступно: https://foodpacks.com.ua/

References

Burchinskiy VG. Sudebno-meditsinskie aspekty morfologii ognestrel'nykh raneniy golovy [Forensic medical aspects of the morphology of gunshot wounds of the head]. Odessa: Astroprint; 2007. 48 p. (in Russian)

Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy. Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok provedennia ta oformlennia ekspertnykh doslidzhen' [About the statement of the Instruction on the procedure for carrying out and registration of expert researches] [Internet]. Nakaz DNDEKTs MVS Ukrainy vid 31.11.2013 №19/1-272n. Kiev: MVS Ukrainy; 2013[tsytovano 2015 Zhov 18]. Dostupno: https://arm.naiau.kiev.ua/books/xolodna-zbroya/pages/dodat_a.pdf (in Ukrainian)

Hamov DYu. Metodyka vstanovlennia nalezhnosti ob’iekta do vohnepal'noi zbroi ta yoho prydatnosti do stril'by (provedennia postriliv) [Method of establishing the object's belonging to a firearm and its suitability for firing (shooting)]. Kiev; 2012. 34 p. (in Ukrainian)

Kolmakov VP. Sudebno-ballisticheskoe issledovanie atipichnogo ruchnogo ognestrel'nogo oruzhiya i ego sledov deystviya [Forensic ballistic study of atypical handguns and their traces of action]. Moscow; 1986. 34 p. (in Russian)

FudPakServis. Kataloh [Catalog] [Internet]. 2015[tsytovano 2015 Zhov 11]. Dostupno: https://foodpacks.com.ua/ (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-20

Номер

Розділ

Випадки з практики