ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІСТОЛЕТІВ І ВІДСТАНІ ПОСТРІЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКРОКОВОГО ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ІМІТАТОРАХ ТІЛА ЛЮДИНИ З УРАХУВАННЯМ ОДЯГУ

Автор(и)

  • Анатолій Перебетюк Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3745-268X
  • Людмила Фоміна Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1695-3442
  • Сергій Прокопенко Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4886-7573
  • Олена Тереховська Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4127-218X
  • Андрій Гель Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2612-4530

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.10

Ключові слова:

покроковий дискримінантний аналіз, вогнепальна травма, вогнепальні ушкодження, нелетальна зброя, вогнепальна зброя, пошкодження одягу

Анотація

Зростання кількості випадків застосування вогнепальної зброї є новим викликом для різних інстанцій, зокрема судово-медичної служби. Створення нових зразків вогнепальної зброї та набоїв до неї вимагає постійного оновлення теоретичних знань судово-медичних експертів для найбільш точної відповіді на ключові питання, як-от ідентифікація зброї та відстані пострілу з неї. Все це потребує проведення попередніх балістичних експериментів. З огляду на етичний і науковий компоненти, найдоцільнішим є використання небіологічного імітатора тіла людини.

Мета роботи. Створення достовірних дискримінантних моделей для ідентифікації пістолетів нелетальної дії «Fort 9R» або «Fort 17R» і відстаней пострілів з них.

Матеріали та методи. Було проведене експериментальне дослідження на голих і вкритих різними видами текстильного матеріалу желатинових блоках з подальшим вивченням пошкоджень покривного матеріалу, власне блоків і лабораторного аналізу шляхом застосування хромато-мас-спектрометричного методу, інфрачервоної мікроскопії та рентгенфлуоресцентної спектроскопії.

Результати. Для ідентифікації досліджуваних пістолетів дискримінантними змінними є відносна концентрація цинку, специфічна сума довжини тріщин в імітаторі тіла на глибині 1 см, кількість розривів одягу та відстань пострілу; для ідентифікації відстані пострілу дискримінантними змінними визначені показники, як-от специфічна сума довжини тріщин в імітаторі тіла PPM на глибині 1 см, наявність або відсутність дифеніламіну, наявність або відсутність кіптяви, специфічна сума довжини тріщин в імітаторі тіла TCLM на глибині 3 см, відносна концентрація свинцю та наявність чи відсутність одягу.

Висновки. Отже, на основі особливостей утворення пошкоджень небіологічних імітаторів тіла людини та комплексу «одяг + небіологічний імітатор тіла людини», а також слідоутворюючих елементів конструкцій пістолетів «Форт 9Р» і «Форт 17Р» при пострілах із цієї зброї побудовані достовірні дискримінантні моделі як можливості ідентифікації пістолетів «Форт 9Р» або «Форт 17Р», так і відстаней пострілів впритул з дистанції 25 см або 50 см.

Посилання

Abedi M, Bonsu DO, Badu IK, Afoakwah R, Ahuja P. Spectroscopic (analytical) approach to gunshot residue analysis for shooting distance estimation: a systematic review. Egypt J Forensic Sci [Internet]. 2021 Nov [cited 2023 Feb 12];11(1):1-8. Available from: https://ejfs.springeropen.com/articles/10.1186/s41935-021-00253-3 doi: 10.1186/s41935-021-00253-3

Blakey LS, Sharples GP, Chana K, Birkett JW. Fate and Behavior of Gunshot Residue – A Review. J Forensic Sci. 2018;63(1):9-19. doi: 10.1111/1556-4029.13555

Бобков ПЮ, Лебедь МФ, Перебетюк АМ, Гунас ВІ. Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень шкірозамінника при пострілах із пістолета «Форт-17Р». Буковинський медичний вісник. 2019;23(2):51-6. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33

Bolton-King RS. Preventing miscarriages of justice: A review of forensic firearm identification. Sci Justice. 2016;56(2):129-42. doi: 10.1016/j.scijus.2015.11.002

Fackler ML, Malinowski JA. The wound profile: a visual method for quantifying gunshot wound components. J Trauma. 1985;25(6):522-9.

Fackler ML, Malinowski JA. Ordnance gelatin for ballistic studies. Detrimental effect of excess heat used in gelatin preparation. American J Forensic Med Pathol. 1988;9(3):218-9.

Gradaščević A, Resić E, Sarajlić N, Franjić B, Salkić A, Džuzdanović-Pašalić A. Is it possible to determine firearm calibre and shooting range from the examination of gunshot residue in close range gunshot wounds? An experimental study. J Health Sci. 2013;3(3):232-7. doi: 10.17532/jhsci.2013.113

Гунас ВІ, Неприлюк РГ, Хомук НМ, Товбух ЛП, Рижак ЮВ. Особливості формування тимчасової пульсуючої порожнини при пострілі впритул з пістолета «Форт-12РМ» в одягнутий імітатор людського торса. Судово-медична експертиза. 2020;2:45-52. doi: 10.24061/2707-8728.2.2020.7

Kalesan B, Mobily ME, Keiser O, Fagan JA, Galea S. Firearm legislation and firearm mortality in the USA: a cross-sectional, state-level study. Lancet. 2016;387(10030):1847-55. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01026-0

Levy O, Weiss R, Silchenko A, Levi A. How may analysis of an inner layer of clothing affect the scene reconstruction in a shooting incident? J Forensic Sci. 2022;67(5):2089-96. doi: 10.1111/1556-4029.15104

Miranda KL, Ortega-Ojeda FE, García-Ruíz C, Martínez PS. Shooting distance estimation based on gunshot residues analyzed by XRD and multivariate analysis. Chemom Intell Lab Syst. 2019;193:103831. doi: 10.1016/j.chemolab.2019.103831

Mishalov VD, Petroshak OYu, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. Світ медицини та біології. 2019;3(69):118-22. doi: 10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Ragsdale BD, Josselson A. Predicting temporary cavity size from radial fissure measurements in ordnance gelatin. J Trauma. 1988;28(1 Suppl):S5-9. doi: 10.1097/00005373-198801001-00003

Schyma C. Die polygonale Modellierung des Schusswundkanals: eine experimentelle Untersuchung der traumatischen Schusswirkung in Gelatine [dissertation]. 1998

Щербак ВВ, Толмачов ОО, Кундиус ОВ, Абдурасулов АА. Можливості встановлення моделі вогнепальної зброї при пострілах з пістолетів «Форт» калібру 9х18 мм. Криміналістичний вісник. 2014;2(22):128-33.

Song J, Chu W, Vorburger TV, Thompson R, Renegar TB, Zheng A, et al. Development of ballistics identification – from image comparison to topography measurement in surface metrology. Meas Sci Technol [Internet]. 2012 May [cited 2023 Feb 12];23(5):054010. Available from: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-0233/23/5/054010/meta doi: 10.1088/0957-0233/23/5/054010

References

Abedi M, Bonsu DO, Badu IK, Afoakwah R, Ahuja P. Spectroscopic (analytical) approach to gunshot residue analysis for shooting distance estimation: a systematic review. Egypt J Forensic Sci [Internet]. 2021 Nov [cited 2023 Feb 12];11(1):1-8. Available from: https://ejfs.springeropen.com/articles/10.1186/s41935-021-00253-3 doi: 10.1186/s41935-021-00253-3

Blakey LS, Sharples GP, Chana K, Birkett JW. Fate and Behavior of Gunshot Residue – A Review. J Forensic Sci. 2018;63(1):9-19. doi: 10.1111/1556-4029.13555

Bobkov PIu, Lebed' MF, Perebetiuk AM, Hunas VI. Sudovo-medychna kharakterystyka vohnepal'nykh poshkodzhen' shkirozaminnyka pry postrilakh iz pistoleta «Fort-17R» [Forensic characteristics of damages to artificial leather caused by gunshots from a" Fort-17 R" pistol]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2019;23(2):51-6. doi: 10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33 (in Ukrainian)

Bolton-King RS. Preventing miscarriages of justice: A review of forensic firearm identification. Sci Justice. 2016;56(2):129-42. doi: 10.1016/j.scijus.2015.11.002

Fackler ML, Malinowski JA. The wound profile: a visual method for quantifying gunshot wound components. J Trauma. 1985;25(6):522-9.

Fackler ML, Malinowski JA. Ordnance gelatin for ballistic studies. Detrimental effect of excess heat used in gelatin preparation. American J Forensic Med Pathol. 1988;9(3):218-9.

Gradaščević A, Resić E, Sarajlić N, Franjić B, Salkić A, Džuzdanović-Pašalić A. Is it possible to determine firearm calibre and shooting range from the examination of gunshot residue in close range gunshot wounds? An experimental study. J Health Sci. 2013;3(3):232-7. doi: 10.17532/jhsci.2013.113

Hunas VI, Nepryliuk RH, Khomuk NM, Tovbukh LP, Ryzhak YuV. Osoblyvosti formuvannia tymchasovoi pul'suiuchoi porozhnyny pry postrili vprytul z pistoleta «Fort-12RM» v odiahnutyi imitator liuds'koho torsa [Features of formation of a temporary pulsating cavity at a contact shot from the «FORT-12RM» pistol in the dressed simulator of a human torso]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2020;2:45-52. doi: 10.24061/2707-8728.2.2020.7 (in Ukrainian)

Kalesan B, Mobily ME, Keiser O, Fagan JA, Galea S. Firearm legislation and firearm mortality in the USA: a cross-sectional, state-level study. Lancet. 2016;387(10030):1847-55. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01026-0

Levy O, Weiss R, Silchenko A, Levi A. How may analysis of an inner layer of clothing affect the scene reconstruction in a shooting incident? J Forensic Sci. 2022;67(5):2089-96. doi: 10.1111/1556-4029.15104

Miranda KL, Ortega-Ojeda FE, García-Ruíz C, Martínez PS. Shooting distance estimation based on gunshot residues analyzed by XRD and multivariate analysis. Chemom Intell Lab Syst. 2019;193:103831. doi: 10.1016/j.chemolab.2019.103831

Mishalov VD, Petroshak OYu, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. Svit medytsyny ta biolohii. 2019;3(69):118-22. doi: 10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Ragsdale BD, Josselson A. Predicting temporary cavity size from radial fissure measurements in ordnance gelatin. J Trauma. 1988;28(1 Suppl):S5-9. doi: 10.1097/00005373-198801001-00003

Schyma C. Die polygonale Modellierung des Schusswundkanals: eine experimentelle Untersuchung der traumatischen Schusswirkung in Gelatine [dissertation]. 1998

Scherbak VV, Tolmachov OO, Kundyus OV, Abdurasulov AA. Mozhlyvosti vstanovlennia modeli vohnepal'noi zbroi pry postrilakh z pistoletiv «Fort» kalibru 9kh18 mm [Possibilities of setting the model of a firearm when firing from "Fort" pistols of 9x18 mm caliber]. Kryminalistychnyi visnyk. 2014;2(22):128-33. (in Ukrainian)

Song J, Chu W, Vorburger TV, Thompson R, Renegar TB, Zheng A, et al. Development of ballistics identification – from image comparison to topography measurement in surface metrology. Meas Sci Technol [Internet]. 2012 May [cited 2023 Feb 12];23(5):054010. Available from: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-0233/23/5/054010/meta doi: 10.1088/0957-0233/23/5/054010

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження