АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ ДІАГНОСТИКИ ТА СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ОЦІНКИ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ЧЕРЕПА

Автор(и)

  • Василь Ольховський Харківський національний медичний університет, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2843-2692
  • Борис Михайличенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3546-4193
  • Олександр Гуров КЗОЗ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи», м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.9

Ключові слова:

судово-медична експертиза, черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, дефект, діагностика

Анотація

Встановлення давності переломів кісток черепа (особливо плоских) є складним завданням для судово-медичної експертизи, оскільки ці переломи не завжди зростаються через погане зіставлення їхніх країв.

Мета роботи. Дослідження дефектів діагностики та судово-медичних експертних дефектів, що ускладнювали оцінку переломів кісток черепа, шляхом аналізу архівної бази ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за 2012-2021 рр.

Матеріали та методи. Матеріалом були 928 судово-медичних комісійних експертиз із черепно-мозкових травм, проведених у ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за 2017-2021 рр.

Були застосовані наступні статистичні показники: середньоарифметичні величини, середньоквадратичне відхилення (М±ϭ), частота випадків (N), довірчий інтервал (Р±95 %СІ), критерій Стьюдента для відносних величин (t) для оцінки статистичної достовірності різниць між частками (p<0,05).

Результати. Дефектами діагностики переломів черепа лікарями були: недостатня деталізація опису перелому в медичній документації, недостовірність опису ушкоджень м'яких тканин, недостатнє використання методів нейровізуалізації, неправильний запис у медичних документах даних про обставини травми, не повністю описана неврологічна симптоматика. Основними експертними дефектами були: в потерпілих осіб – відсутність зіставлення переломів кісток черепа з внутрішньочерепними ушкодженнями й ушкодженнями м'яких тканин голови, в трупів – некоректний опис морфології переломів кісток черепа.

Висновок. Використання додаткових методів нейровізуалізації та комплексний підхід із зіставленням усіх ушкоджень голови можуть покращити судово-медичну оцінку переломів кісток черепа.

Посилання

Цимбалюк ВІ, Гудак ПС, Петрів ТІ. Нейрохірургія. Тернопіль: Укрмедкнига; 2017. 256 с.

Шевчук ВА. Судово-медична нейротравматологія. Київ: МП Леся; 2003. 79 с.

Ahmad S, Afzal A, Rehman L, Javed F. Impact of depressed skull fracture surgery on outcome of head injury patients. Pak J Med Sci. 2018;34(1):130-4. doi: 10.12669/pjms.341.13184

Carney N, Totten AM, O'Reilly C, Ullman JS, Hawryluk GWJ, Bell MJ, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. Neurosurgery. [Internet]. 2017 Jan [cited 2023 Feb 1];80(1):6-15. Available from: https://journals.lww.com/neurosurgery/Fulltext/2017/01000/Guidelines_for_the_Management_of_Severe_Traumatic.3.aspx doi: 10.1227/NEU.0000000000001432

Huang J, Peng Y, Yang J, Otte D, Wang B. A study on correlation of pedestrian head injuries with physical parameters using in-depth traffic accident data and mathematical models. Accid Anal Prev. 2018;119:91-103. doi: 10.1016/j.aap.2018.07.012

Shang S, Otte D, Li G, Simms C. Detailed assessment of pedestrian ground contact injuries observed from in-depth accident data. Accid Anal Prev. 2018;110:9-17. doi: 10.1016/j.aap.2017.10.011

Wang F, Han Y, Wang B, Peng Q, Huang X, Miller K, et al. Prediction of brain deformations and risk of traumatic brain injury due to closed-head impact: quantitative analysis of the effects of boundary conditions and brain tissue constitutive model. Biomech Model Mechanobiol. 2018;17(4):1165-85. doi: 10.1007/s10237-018-1021-z

References

Tsymbaliuk VI, Hudak PS, Petriv TI. Neirokhirurhiia [Neurosurgery]. Ternopil': Ukrmedknyha; 2017. 256 s. (in Ukrainian)

Shevchuk VA. Sudovo-medychna neirotravmatolohiia [Forensic neurotraumatology]. Kyiv: MP Lesia; 2003. 79 s. (in Ukrainian)

Ahmad S, Afzal A, Rehman L, Javed F. Impact of depressed skull fracture surgery on outcome of head injury patients. Pak J Med Sci. 2018;34(1):130-4. doi: 10.12669/pjms.341.13184

Carney N, Totten AM, O'Reilly C, Ullman JS, Hawryluk GWJ, Bell MJ, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. Neurosurgery. [Internet]. 2017 Jan [cited 2023 Feb 1];80(1):6-15. Available from: https://journals.lww.com/neurosurgery/Fulltext/2017/01000/Guidelines_for_the_Management_of_Severe_Traumatic.3.aspx doi: 10.1227/NEU.0000000000001432

Huang J, Peng Y, Yang J, Otte D, Wang B. A study on correlation of pedestrian head injuries with physical parameters using in-depth traffic accident data and mathematical models. Accid Anal Prev. 2018;119:91-103. doi: 10.1016/j.aap.2018.07.012

Shang S, Otte D, Li G, Simms C. Detailed assessment of pedestrian ground contact injuries observed from in-depth accident data. Accid Anal Prev. 2018;110:9-17. doi: 10.1016/j.aap.2017.10.011

Wang F, Han Y, Wang B, Peng Q, Huang X, Miller K, et al. Prediction of brain deformations and risk of traumatic brain injury due to closed-head impact: quantitative analysis of the effects of boundary conditions and brain tissue constitutive model. Biomech Model Mechanobiol. 2018;17(4):1165-85. doi: 10.1007/s10237-018-1021-z

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження