ПРЕВАЛЮЮЧІ ТЕНДЕНЦІЇ МОРФОЛОГІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ У ВОДІЇВ І ПАСАЖИРІВ ДЖИПІВ І ПОЗАШЛЯХОВИКІВ ПРИ ЛЕТАЛЬНИХ ДТП

Автор(и)

  • Віталій Зозуля Обласне бюро судово-медичної експертизи Житомирської обласної ради, м. Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6696-5599

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.7

Ключові слова:

судово-медична експертиза, фронтальне зіткнення, автомобільна травма, ДТП

Анотація

Судово-медична експертиза трупів при дорожньо-транспортних пригодах є важливим напрямом досліджень у сфері безпеки дорожнього руху. Зіткнення транспортних засобів часто призводять до трагічних наслідків і становлять значну частину серед причин насильницьких смертей у салоні автомобілів. Попри постійні зміни в конструкційних особливостях сучасних автомобілів, що спрямовані на поліпшення безпеки, смертність залишається значною.

Дослідження скероване на вивчення ушкоджень водія та пасажира в салонах джипів і позашляховиків при лобовому зіткненні, враховуючи особливості конструкції автомобілів і механізми передачі сили на організм пасажирів.

Мета роботи. Вивчення, аналіз і систематизація ушкоджень, характерних для водіїв і пасажирів у салонах джипів і позашляховиків при лобовому зіткненні з неповним перекриттям.

Матеріали та методи. Були проаналізовані 168 актів дорожньо-транспортних пригод зі смертельним наслідком, в яких прицільно розглядали ушкодження водія та пасажира при фронтальному зіткненні в салонах джипів і позашляховиків.

Під час проведення дослідження використовували наступні методи: системно-структурний аналіз, спостереження, порівняння й опис. Також для кожного випадку була проведена криміналістична експертиза ушкоджень. Статистичний аналіз включав застосування методів описової статистики та мультифакторного аналізу для перевірки нульової гіпотези.

Результати. Аналіз ушкоджень у водія та пасажира в салоні сучасного автомобіля класу J показав, що у випадках летальної автотравми зустрічалися наступні тілесні ушкодження, що були характернішими для пасажирів порівняно з водіями: ушкодження тулуба спереду та ззаду, м’яких тканин правої ноги, переломи кісток нижніх кінцівок справа та зліва, переломи тазу справа та зліва, ушкодження нирок, розриви селезінки та легень.

Висновки. У випадках летальної автомобільної травми при фронтальному зіткненні в салонах джипів і позашляховиків зустрічалися наступні тілесні ушкодження, що були характернішими для пасажирів порівняно з водіями: ушкодження тулуба спереду та ззаду, м’яких тканин правої ноги, переломи кісток нижніх кінцівок справа та зліва, переломи тазу справа та зліва, ушкодження нирок, розриви селезінки та легень.

Посилання

Kibayashi K, Shimada R, Nakao K-I. Fatal traffic accidents and forensic medicine. IATSS Res. 2014;38(1):71-6. doi: 10.1016/j.iatssr.2014.07.002

Touahmia M. Identification of Risk Factors Influencing Road Traffic Accidents. Eng Technol Appl Sci Res. 2018;8(1):2417-21. doi: 10.48084/etasr.1615

Chen F, Song M, Ma X. Investigation on the Injury Severity of Drivers in Rear-End Collisions Between Cars Using a Random Parameters Bivariate Ordered Probit Model. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2019 Jul [cited 2023 May 14];16(14):2632. Available from: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/14/2632 doi: 10.3390/ijerph16142632

Sokol VK. Structure of long bone fractures of lower limbs at a car injury. Ортопедия, травматология и протезирование. 2020;2:33-9. doi: 10.15674/0030-59872020233-39

Стецюк ОІ. Проблемні питання щодо механізму виникнення тілесних ушкоджень при зіткненні пішохода з бічною частиною рухомого автомобіля (тангенційне зіткнення). Судово-медична експертиза. 2016;1:67-70. doi: 10.24061/2707-8728.1.2016.13

Cohen H, Kugel C, May H, Medlej B, Stein D, Slon V, et al. The influence of impact direction and axial loading on the bone fracture pattern. Forensic Sci Int. 2017;277:197-206. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.05.015

Sokol VK, Kolesnichenko VA, Grygorian E. Characteristics of lower limb injuries in non-fatal road traffic accidents: a retrospective analysis of forensic medical examinations. J Educ Health Sport [Internet]. 2020 Dec [cited 2023 May 14];10(12):40-6. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.12.004 doi: 10.12775/JEHS.2020.10.12.004

Голубович ЛЛ, Голубович АЛ, Голубович ПЛ, Зубко МД, Куртєв АВ. Сучасний стан судово-медичного розпізнавання механізмів утворення ушкоджень при окремих видах автомобільної травми. Судово-медична експертиза. 2017;1:37-41. doi: 10.24061/2707-8728.1.2017.8

Daskal Y, Alfici R, Givon A, Peleg K, Olsha O, Kessel B. Evaluation of differences in injury patterns according to seat position in trauma victims survived traffic accidents. Chin J Traumatol. 2018;21(5):273-6. doi: 10.1016/j.cjtee.2018.03.001

Fonseca ASF, Goldenberg D, Alonso N, Bastos E, Stocchero G, Ferreira MC. Seating position, seat belt wearing, and the consequences in facial fractures in car occupants. Clinics. 2007;62(3):289-94. doi: 10.1590/s1807-59322007000300013

Esmaeilnejad-Ganji SM, Karimi Nasab MH. Risk Factors for Fatal Traffic Accidents: A Narrative Review. Int J Med Invest [Internet]. 2019 [cited 2022 Feb 5];8(1):1-9. Available from: https://intjmi.com/browse.php?a_id=367&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1

References

Kibayashi K, Shimada R, Nakao K-I. Fatal traffic accidents and forensic medicine. IATSS Res. 2014;38(1):71-6. doi: 10.1016/j.iatssr.2014.07.002

Touahmia M. Identification of Risk Factors Influencing Road Traffic Accidents. Eng Technol Appl Sci Res. 2018;8(1):2417-21. doi: 10.48084/etasr.1615

Chen F, Song M, Ma X. Investigation on the Injury Severity of Drivers in Rear-End Collisions Between Cars Using a Random Parameters Bivariate Ordered Probit Model. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2019 Jul [cited 2023 May 14];16(14):2632. Available from: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/14/2632 doi: 10.3390/ijerph16142632

Sokol VK. Structure of long bone fractures of lower limbs at a car injury. Ortopediya, travmatologiya i protezirovanie. 2020;2:33-9. doi: 10.15674/0030-59872020233-39

Stetsiuk OI. Problemni pytannia schodo mekhanizmu vynyknennia tilesnykh ushkodzhen' pry zitknenni pishokhoda z bichnoiu chastynoiu rukhomoho avtomobilia (tanhentsiine zitknennia) [Issues concerning mechanism of injury in collisions with pedestrians side of a moving vehicle (tangential collision)]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2016;1:67-70. doi: 10.24061/2707-8728.1.2016.13 (in Ukrainian)

Cohen H, Kugel C, May H, Medlej B, Stein D, Slon V, et al. The influence of impact direction and axial loading on the bone fracture pattern. Forensic Sci Int. 2017;277:197-206. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.05.015

Sokol VK, Kolesnichenko VA, Grygorian E. Characteristics of lower limb injuries in non-fatal road traffic accidents: a retrospective analysis of forensic medical examinations. J Educ Health Sport [Internet]. 2020 Dec [cited 2023 May 14];10(12):40-6. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.12.004 doi: 10.12775/JEHS.2020.10.12.004

Holubovych LL, Holubovych AL, Holubovych PL, Zubko MD, Kurtiev AV. Suchasnyi stan sudovo-medychnoho rozpiznavannia mekhanizmiv utvorennia ushkodzhen' pry okremykh vydakh avtomobil'noi travmy [Current status forensic recognition of mechanisms of damages certain species of automotive injury]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2017;1:37-41. doi: 10.24061/2707-8728.1.2017.8 (in Ukrainian)

Daskal Y, Alfici R, Givon A, Peleg K, Olsha O, Kessel B. Evaluation of differences in injury patterns according to seat position in trauma victims survived traffic accidents. Chin J Traumatol. 2018;21(5):273-6. doi: 10.1016/j.cjtee.2018.03.001

Fonseca ASF, Goldenberg D, Alonso N, Bastos E, Stocchero G, Ferreira MC. Seating position, seat belt wearing, and the consequences in facial fractures in car occupants. Clinics. 2007;62(3):289-94. doi: 10.1590/s1807-59322007000300013

Esmaeilnejad-Ganji SM, Karimi Nasab MH. Risk Factors for Fatal Traffic Accidents: A Narrative Review. Int J Med Invest [Internet]. 2019 [cited 2022 Feb 5];8(1):1-9. Available from: https://intjmi.com/browse.php?a_id=367&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження