ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОЇ ТОМОГРАФІЇ ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗРІЗІВ СТРУКТУРОВАНИХ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН ЛЮДИНИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ КРОВОВТРАТИ

Автор(и)

  • Віктор Бачинський Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6955-7507
  • Кирило Шилан Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.5

Ключові слова:

судова медицина, крововтрата, поляриметрія, діагностика, матриця Мюллера

Анотація

У проведенні судово-медичної експертизи трупа у випадках гострої крововтрати вирішальним питанням для судово-слідчих органів є встановлення кількості втраченої крові. Проте це часто залишається складною задачею, оскільки за відсутності відповідної кількісної системи вимірювання об'єму крововтрати судово-медичним експертам доводиться керуватися загальновідомими морфологічними ознаками, що можуть бути досить суб'єктивними. Тому важливими є пошук і розробка нових цифрових методів визначення ступеня крововтрати. Для розвʼязання цього питання в роботі запропоноване застосування методу багатопараметричної диференційної Мюллер-матричної томографії біологічних тканин людини.

Мета роботи. Розроблення комплексу нових судово-медичних критеріїв для точного встановлення об’єму крововтрати за даними багатопараметричної диференційної Мюллер-матричної томографії полікристалічної структури гістологічних зрізів біологічних тканин з фібрилярною морфологічною структурою.

Матеріали та методи. Забір тканин з фібрилярною морфологічною структурою (прямий м’яз живота, шкіра) проводили від 60 трупів обох статей з різним ступенем крововтрати від 0 мм3 до 2500 мм3. Дослідження виконували шляхом поляризаційної мікроскопії гістологічних зрізів біологічних тканин у стандартному розташуванні лазерного поляриметра.

Результати. Проводилися експериментальні вимірювання мап розподілів величини лінійного двопроменезаломлення зрізів тканин з фібрилярною морфологічною структурою з різними ступенями крововтрати. Встановлений лінійний діапазон зміни величини статистичних моментів 1-4-го порядків, що пов’язано з деградацією лінійного двопроменезаломлення фібрилярних мереж біологічних тканин.

Висновки. Продемонстрована ефективність застосування методу диференційної Мюллер-матричної томографії полікристалічної структури лінійного двопроменезаломлення оптично анізотропної складової структурованих біологічних тканин до зміни рівня крововтрати померлих. Встановлений діапазон чутливості даного методу ∆V = 0 мм3÷1000 мм3.

Посилання

Smith FR, Nicloux C, Brutin D. A new forensic tool to date human blood pools. Sci Rep [Internet]. 2020 May [cited 2022 Apr 18];10(1):8598. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-020-65465-4#citeas doi: 10.1038/s41598-020-65465-4

Aghayev E, Sonnenschein M, Jackowski C, Thali M, Buck U, Yen K, et al. Postmortem radiology of fatal hemorrhage: measurements of cross-sectional areas of major blood vessels and volumes of aorta and spleen on MDCT and volumes of heart chambers on MRI. Am J Roentgenol. 2006;187(1):209-15. doi: 10.2214/AJR.05.0222

Palmiere C, Binaghi S, Doenz F, Bize P, Chevallier C, Mangin P, et al. Detection of hemorrhage source: the diagnostic value of post-mortem CT-angiography. Forensic Sci Int. 2012;222(1-3):33-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2012.04.031

Schorn MN. Measurement of Blood Loss: Review of the Literature. J Midwifery Women’s Health. 2010;55(1):20-7. doi: 10.1016/j.jmwh.2009.02.014

Яланська ЛО. Розробка методів визначення об'єму крововтрати при проведенні судово-медичних експертиз. Вісник проблем біології і медицини. 2002;2:93-7.

Павлюкович ОВ. Методологічний аналіз розвитку науково-практичної проблеми судово-медичної діагностики давності настання смерті при механічній асфіксії та крововтраті. Буковинський медичний вісник. 2010; 14(2):134-7.

Prysyazhnyuk VP, Ushenko YuA, Dubolazov AV, Ushenko AG, Ushenko VA. Polarization-dependent laser autofluorescence of the polycrystalline networks of blood plasma films in the task of liver pathology differentiation. Appl Opt. 2016;55(12):B126-32. doi: 10.1364/AO.55.00B126

Kvasniuk D, Trifonyuk L, Stashkevich A, Kozan N, Ushenko V, Dunaiev O., et al. Detection of pathological changes in the architectonics of polycrystalline blood films using laser-induced polarization interferometry. In: Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212629 [Internet]. 2021 Dec 20 [cited 2022 Apr 18]. Available from: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12126/1212629/Detection-of-pathological-changes-in-the-architectonics-of-polycrystalline-blood/10.1117/12.2616837.full?SSO=1 doi: 10.1117/12.2616837

References:

Smith FR, Nicloux C, Brutin D. A new forensic tool to date human blood pools. Sci Rep [Internet]. 2020 May [cited 2022 Apr 18];10(1):8598. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-020-65465-4#citeas doi: 10.1038/s41598-020-65465-4

Aghayev E, Sonnenschein M, Jackowski C, Thali M, Buck U, Yen K, et al. Postmortem radiology of fatal hemorrhage: measurements of cross-sectional areas of major blood vessels and volumes of aorta and spleen on MDCT and volumes of heart chambers on MRI. Am J Roentgenol. 2006;187(1):209-15. doi: 10.2214/AJR.05.0222

Palmiere C, Binaghi S, Doenz F, Bize P, Chevallier C, Mangin P, et al. Detection of hemorrhage source: the diagnostic value of post-mortem CT-angiography. Forensic Sci Int. 2012;222(1-3):33-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2012.04.031

Schorn MN. Measurement of Blood Loss: Review of the Literature. J Midwifery Women’s Health. 2010;55(1):20-7. doi: 10.1016/j.jmwh.2009.02.014

Yalans'ka LO. Rozrobka metodiv vyznachennia ob'iemu krovovtraty pry provedenni sudovo-medychnykh ekspertyz [Development of methods for determining the volume of blood loss during forensic examinations]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2002;2:93-7. (in Ukrainian)

Pavliukovych OV. Metodolohichnyi analiz rozvytku naukovo-praktychnoi problemy sudovo-medychnoi diahnostyky davnosti nastannia smerti pry mekhanichnii asfiksii ta krovovtrati [Methodological analysis of the development of the scientific-practical problem of forensic-medical diagnostics of the prescription of death coming in case of mechanical asphyxia and a blood loss]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2010; 14(2):134-7. (in Ukrainian)

Prysyazhnyuk VP, Ushenko YuA, Dubolazov AV, Ushenko AG, Ushenko VA. Polarization-dependent laser autofluorescence of the polycrystalline networks of blood plasma films in the task of liver pathology differentiation. Appl Opt. 2016;55(12):B126-32. doi: 10.1364/AO.55.00B126

Kvasniuk D, Trifonyuk L, Stashkevich A, Kozan N, Ushenko V, Dunaiev O., et al. Detection of pathological changes in the architectonics of polycrystalline blood films using laser-induced polarization interferometry. In: Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212629 [Internet]. 2021 Dec 20 [cited 2022 Apr 18]. Available from: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12126/1212629/Detection-of-pathological-changes-in-the-architectonics-of-polycrystalline-blood/10.1117/12.2616837.full?SSO=1 doi: 10.1117/12.2616837

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження