ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Олександр Гуров КЗОЗ Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3833-6100
  • Андрій Антонов Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7782-978X
  • Наталія Сургай Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2206-1704
  • Сергій Татарко Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8620-0753
  • Володимир Шилан КЗ Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Кропивницький, Ukraine
  • Тетяна Узбек Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9709-3869

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.3

Ключові слова:

судово-медична експертиза, криміналістика, ідентифікація особи, ускладнені умови

Анотація

Автори провели дослідження сучасного стану судово-медичної експертизи щодо ідентифікації осіб, які загинули в умовах масової загибелі людей. Були виявлені наявні проблеми судово-медичної ідентифікації осіб в ускладнених умовах. Автори визначили шляхи створення експертних технологій, розробка та використання яких можуть значно покращити стан ідентифікації осіб в умовах масової загибелі людей.

Посилання

Герасименко ОІ, Герасименко КО. Досвід роботи судово-медичної служби з ідентифікації осіб в умовах надзвичайних ситуацій з масовою загибеллю людей. Судово-медична експертиза. 2018;1:51-4. doi: 10.24061/2707-8728.1.2018.13

Пашинян ГА, Тучик ЕС. Судебно-медицинская экспертиза при крупномасштабных катастрофах. Москва; 1994. 136 с.

Томилин ВВ, редактор. Медико-криминалистическая идентификация. Москва: Издательская группа НОРМА-ИНФРА; 2000. 472 с.

Томилин ВВ, редактор. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. Москва: Медицина; 1989. 304 с.

Krogman WM, Iscan YM. The Human Skeleton in Forensic Medicine. 2nd ed. Springfield: Charles C. Thomas Pub Ltd; 1986. 576 p.

Burns KR. Forensic Anthropology Training Manual. 3d ed. Routledge; 2012. 384 p. doi: 10.4324/9781315664163

Krishan K. Anthropometry in Forensic Medicine and Forensic Science – forensic anthropometry. Internet J Forensic Sci [Internet]. 2007 [cited 11 May 2023];2(1):1-14. Available from: https://www.academia.edu/1895582/Anthropometry_in_Forensic_Medicine_and_Forensic_Science_Forensic_Anthropometry

Krishan K, Kanchan T, Menezes RG, Ghosh A. Forensic anthropological casework-essential methodological considerations in stature estimation. J Forensic Nurs. 2012;8(1):45-50. doi: 10.1111/j.1939-3938.2011.01122.x

Kanchan T, Krishan K. Personal Identification in Forensic Examinations. Anthropology. 2013;2(1):114. doi: 10.4172/2332-0915.1000114

References

Herasymenko OI, Herasymenko KO. Dosvid roboty sudovo-medychnoi sluzhby z identyfikatsii osib v umovakh nadzvychainykh sytuatsii z masovoiu zahybelliu liudei [Experience of the forensic-medical service on identification of persons under emergency situations with the mass person of people]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2018;1:51-4. doi: 10.24061/2707-8728.1.2018.13 (in Ukrainian)

Pashinyan GA, Tuchik ES. Sudebno-meditsinskaya ekspertiza pri krupnomasshtabnykh katastrofakh [Forensic medical examination in large-scale disasters]. Moscow; 1994. 136 s. (in Russian)

Tomilin VV, redaktor. Mediko-kriminalisticheskaya identifikatsiya [Medico-forensic identification]. Moscow: Izdatel'skaya gruppa NORMA-INFRA; 2000. 472 s. (in Russian)

Tomilin VV, redaktor. Sudebno-meditsinskoe issledovanie veshchestvennykh dokazatel'stv [Forensic examination of physical evidence]. Moscow: Meditsina; 1989. 304 s. (in Russian)

Krogman WM, Iscan YM. The Human Skeleton in Forensic Medicine. 2nd ed. Springfield: Charles C. Thomas Pub Ltd; 1986. 576 p.

Burns KR. Forensic Anthropology Training Manual. 3d ed. Routledge; 2012. 384 p. doi: 10.4324/9781315664163

Krishan K. Anthropometry in Forensic Medicine and Forensic Science – forensic anthropometry. Internet J Forensic Sci [Internet]. 2007 [cited 11 May 2023];2(1):1-14. Available from: https://www.academia.edu/1895582/Anthropometry_in_Forensic_Medicine_and_Forensic_Science_Forensic_Anthropometry

Krishan K, Kanchan T, Menezes RG, Ghosh A. Forensic anthropological casework-essential methodological considerations in stature estimation. J Forensic Nurs. 2012;8(1):45-50. doi: 10.1111/j.1939-3938.2011.01122.x

Kanchan T, Krishan K. Personal Identification in Forensic Examinations. Anthropology. 2013;2(1):114. doi: 10.4172/2332-0915.1000114

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Дискусійні, актуальні та проблемні питання