ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ-СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Автор(и)

  • Віктор Бачинський Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6955-7507
  • Андрій Падуре Державний університет медицини та фармакології імені Ніколає Тестеміцану, м. Кишинів, Moldova, Republic of https://orcid.org/0000-0003-4249-9172

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2023.1

Ключові слова:

судово-медична експертиза, інтернатура, резидентура, спеціалізація

Анотація

За останній рік в Україні сталися кардинальні зміни в підготовці спеціалістів у галузі судово-медичної експертизи. У 2022 р. було прийняте рішення про скасування інтернатури з судово-медичної експертизи та натомість створення курсів спеціалізації тривалістю 468 год (3 місяці) після проходження інтернатури за спеціальністю «Патологічна анатомія».

Мета роботи. Проведення порівняльного аналізу підготовки лікаря-спеціаліста в галузі «Судово-медична експертиза» в Україні та країнах Європи та Балтії.

Результати. В Європі для опанування спеціальності «Судово-медична експертиза» обов'язковим є проходження резидентури (аналог інтернатури), тривалість навчання в якій варіює від 3 до 5 років (у Швейцарській Конфедерації 5,5-6 років). Окрім теоретичної та практичної підготовки з судової медицини, резидентура охоплює навчання за суміжними дисциплінами, перелік і найменування яких дещо варіюють залежно від законодавства та структури судово-медичної служби конкретної країни Європи (патологічна анатомія, радіологія та променева діагностика, ортопедія та травматологія, психіатрія та нейрохірургія тощо).

Висновки. В Україні необхідно повернути інтернатуру за спеціальністю «Судово-медична експертиза». Навчання в інтернатурі проводити на кафедрах судової медицини через резидентуру тривалістю 3,5 року, з яких 1,5 року повинні бути присвячені освоєнню спеціальності «патологічна анатомія», 2 роки – спеціальності «судово-медична експертиза».

Посилання

Шемшученко ЮС, редактор. Юридична енциклопедія. Т. 5, П – С. Київ: Українська енциклопедія; 2003. 736 с.

Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів. Наказ МОЗ України від 19.09.1996 № 291 [Інтернет]. Київ: МОЗ України; 1996 [цитовано 16 Кві 2023]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96#Text

Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів. Наказ МОЗ України від 23.02.2005 № 81 [Інтернет]. Київ: МОЗ України; 2005 [цитовано 16 Кві 2023]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-05#Text

Про затвердження Положення про інтернатуру. Наказ МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 [Інтернет]. Київ: МОЗ України; 2021 [цитовано 16 Кві 2023]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#Text

Rezidentiat.ms.ro. Curriculum de pregătire în specialitatea. Medicină Legală [Internet]. Direcţia generală resurse umane şi certificare; 2018 [updated 05 Jul 2018; cited 17 Apr 2023]. Available from: https://rezidentiat.ms.ro/curricule/medicina_legala.pdf

Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM). Facharzttitel für Rechtsmedizin. [Internet]. [cited 17 Apr 2023]. Available from: https://sgrm.ch/de/forensische-medizin/facharzttitel-fuer-rechtsmedizin

Madea B, Saukko P, editors. Forensic Medicine in Europe. Schmidt-Römhild, Lübeck; 2008. Madea B, Forensic medicine in Germany; p. 143-64.

Europian Expertise and Expert Institute. Apinis R. The Baltic Register of Forensic Science Experts [Internet]. 2014 [cited 18 Apr 2014]. Available from: https://experts-institute.eu/en/expertise-law-and-jurisprudence/the-baltic-register-of-forensic-science-experts/

Likumi. Mūrniece I. Law On Forensic Experts [Internet]. 2016 [updated 01 Mar 2016; cited 18 Apr 2023]. Available from: https://likumi.lv/ta/en/en/id/280576. Accessed 22.03.2021

References

Shemshuchenko YuS, redaktor. Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia]. T. 5, P – S. Kyiv: Ukrains'ka entsyklopediia; 2003. 736 s. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro pervynnu spetsializatsiiu (internaturu) vypusknykiv vyschykh medychnykh i farmatsevtychnykh zakladiv osvity III-IV rivnia akredytatsii medychnykh fakul'tetiv universytetiv [On the approval of the Regulation on the primary specialization (internship) of graduates of higher medical and pharmaceutical educational institutions of III-IV level of accreditation of medical faculties of universities]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 19.09.1996 № 291 [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 1996 [tsytovano 16 Kvi 2023]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia pereliku spetsial'nostei ta stroky navchannia v internaturi vypusknykiv medychnykh i farmatsevtychnykh vyschykh navchal'nykh zakladiv, medychnykh fakul'tetiv universytetiv [On the approval of the list of specialties and terms of training in the internship of graduates of medical and pharmaceutical higher educational institutions, medical faculties of universities]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 23.02.2005 № 81 [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2005 [tsytovano 16 Kvi 2023]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-05#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro internaturu [On the approval of the Internship Regulation]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 22.06.2021 № 1254 [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2021 [tsytovano 16 Kvi 2023]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-21#Text (in Ukrainian)

Rezidentiat.ms.ro. Curriculum de pregătire în specialitatea. Medicină Legală [Internet]. Direcţia generală resurse umane şi certificare; 2018 [updated 05 Jul 2018; cited 17 Apr 2023]. Available from: https://rezidentiat.ms.ro/curricule/medicina_legala.pdf

Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM). Facharzttitel für Rechtsmedizin. [Internet]. [cited 17 Apr 2023]. Available from: https://sgrm.ch/de/forensische-medizin/facharzttitel-fuer-rechtsmedizin

Madea B, Saukko P, editors. Forensic Medicine in Europe. Schmidt-Römhild, Lübeck; 2008. Madea B, Forensic medicine in Germany; p. 143-64.

Europian Expertise and Expert Institute. Apinis R. The Baltic Register of Forensic Science Experts [Internet]. 2014 [cited 18 Apr 2014]. Available from: https://experts-institute.eu/en/expertise-law-and-jurisprudence/the-baltic-register-of-forensic-science-experts/

Likumi. Mūrniece I. Law On Forensic Experts [Internet]. 2016 [updated 01 Mar 2016; cited 18 Apr 2023]. Available from: https://likumi.lv/ta/en/en/id/280576. Accessed 22.03.2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Номер

Розділ

Дискусійні, актуальні та проблемні питання