ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

Автор(и)

  • Олександр Гуров Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3833-6100
  • Андрій Антонов Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7782-978X
  • Наталія Сургай Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2206-1704
  • Володимир Шилан КЗ «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи», м. Кропивницький, Ukraine
  • Дмитро Гладких Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2716-1694
  • Тетяна Узбек Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9709-3869

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2022.1

Ключові слова:

судова медицина, оптимізація навчального процесу, технічні засоби навчання

Анотація

Автори проаналізували наявну систему вивчення судової медицини в медичних навчальних закладах вищої освіти України. З власного досвіду науково-практичної роботи дослідники дійшли висновку, що це система вимагає коригування. На думку авторів, коригування має передбачати переорієнтацію викладання судової медицини студентам на вивчення найнеобхіднішого обсягу теоретичного матеріалу, який потрібний для практичної роботи спеціаліста в галузі судової медицини під час слідчих дій. Освоєння цих практичних навичок автори пропонують вважати головною метою вивчення судової медицини на додипломному етапі.

Посилання

Клевно ВА, Назаров ЮВ, Романько НА. Судебная медицина в Соединенных Штатах Америки, прошлое и настоящее. Судебная медицина. 2018;4(1):48-50. doi: http://dx.doi.org/10.19048/2411-8729-2018-4-1-48-50

Эдвин Э. Судебно-медицинская экспертиза в Германии: процессуальные, организационные и методологические аспекты. Судебная медицина. 2015;1(2):31-3.

Гуров ОМ, Антонов АГ, Клименко МО, Сургай НМ, Татарко СВ, Дубіна СО, та ін. Концепція підготовки судово-медичних експертів в Україні. Судово-медична експертиза. 2022;1:24-9. doi: https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2022.3

References

Klevno VA, Nazarov YuV, Roman'ko NA. Sudebnaya meditsina v Soedinennykh Shtatakh Ameriki, proshloe i nastoyashchee [Forensic science in the United States of America, past and present]. Sudebnaya meditsina. 2018;4(1):48-50. doi: http://dx.doi.org/10.19048/2411-8729-2018-4-1-48-50 (in Russian)

Edvin E. Sudebno-meditsinskaya ekspertiza v Germanii: protsessual'nye, organizatsionnye i metodologicheskie aspekty [Forensic medicine in Germany: legal, organisational and methodic aspect]. Sudebnaya meditsina. 2015;1(2):31-3. (in Russian)

Hurov OM, Antonov AH, Klymenko MO, Surhai NM, Tatarko SV, Dubina SO, ta in. Kontseptsiia pidhotovky sudovo-medychnykh ekspertiv v Ukraini [Concept of professional training forensic experts in Ukraine]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2022;1:24-9. doi: https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2022.3 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

Дискусійні, актуальні та проблемні питання