СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ВИЯВЛЕННЯ ТІЛЕЦЬ ГЕЙНЦА-ЕРЛІХА У МАЗКАХ ТРУПНОЇ КРОВІ У ВИПАДКАХ РАПТОВОЇ СМЕРТІ НЕМОВЛЯТ І ДІТЕЙ ДО ОДНОГО РОКУ ЖИТТЯ

Автор(и)

  • І. Віниченко КЗ "Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи", м. Чернігів, Ukraine
  • А. Ліщинська КЗ "Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи", м. Чернігів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2015.18

Ключові слова:

Судово-медична експертиза, раптова смерть немовлят і дітей раннього віку

Анотація

В роботі була проведена судово-медична оцінка виявлення тілець гейнца-ерліха у мазках трупної крові у випадках раптової смерті немовлят і дітей до одного року життя за невідомого танатогенезу. Встановлено, що у випадках раптової смерті немовлят, дітей до 1 року, коли танатогенез прослідкувати складно, а також у випадках, коли прижиттєво дослідження крові на вміст метгемоглобіну не проводилося - визначення присутності тілець Гейнца-Ерліха у мазках трупної крові є однією із вагомих діагностичних ознак.

Посилання

Ройтберг ГЕ, Струтинский АВ, редакторы. Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов. Москва: БИНОН; 1999. 622 с.

Неменова ЮМ. Методы клинических лабораторных исследований. Москва: Медицина; 1967. 156 с.

Віниченко ІМ, Чорненко ВВ, Потапенко ІВ, Ліщинська АА. Діагностичне значення тілець Гейнца-Ерліха у мазках крові при комплексному визначенні отруєння нітритними сполуками. Судово-медична експертиза. 2014;1:65-6.

References

Roytberg GE, Strutinskiy AV, redaktory. Laboratornaya i instrumental'naya diagnostika zabolevaniy vnutrennikh organov [Laboratory and instrumental diagnostics of diseases of internal organs]. Moscow: BINON; 1999. 622 p. (in Russian)

Nemenova YuM. Metody klinicheskikh laboratornykh issledovaniy [Methods of clinical laboratory research]. Moscow: Meditsina; 1967. 156 p. (in Russian)

Vinychenko IM, Chornenko VV, Potapenko IV, Lischyns'ka AA. Diahnostychne znachennia tilets' Heintsa-Erlikha u mazkakh krovi pry kompleksnomu vyznachenni otruiennia nitrytnymy spolukamy [Diagnostic value of Heinz-Ehrlich bodies in blood smears in the complex determination of poisoning by nitrite compounds]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2014;1:65-6. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-20

Номер

Розділ

Випадки з практики