ФОРМУВАННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНОГО СТАТУСА В ПЕРІОД ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • С.М. Федорчук Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Ukraine
  • Р.М. Купчак Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2015.10

Ключові слова:

антропометричний статус, стать, вік

Анотація

В представленій роботі, з використанням одновимірного статистичного аналізу антропометричних параметрів осіб чоловічої і жіночої статі в віці 7-18 років визначені основні закономірності росту для диференціації найбільш інформативних метричних ознак, пов’язаних з фізичним розвитком.

Посилання

Федорчук СМ, Федорчук-Незнакомцева ЄП. Значення соматотипу в ототожненні фенотипічних ознак людини. Буковинський медичний вісник. 2014;18(3):164-6.

Fedorchuk S, Fedorchuk–Neznakomtseva Ie. Gradation of a forearms bones metrical parameters in dependence of an age and somatotype. Український медичний альманах. 2013;16(5):79-81.

Бунак ВВ. Антропометрия. Москва: Медгиз; 1941. 368 с.

Никитюк БО, Федорчук-Незнакомцева ЕП, Глушко ЛВ. Соматометрический статус как критерий конституциональной диагностики (1 сообщение). Российские морфологические ведомости. 2000;1-2:283-4.

Никитюк БО, Федорчук-Незнакомцева ЕП, Глушко ЛВ. Соматометрический статус как критерий конституциональной диагностики (2 сообщение). Российские морфологические ведомости. 2000;1-2:284-5.

References

Fedorchuk SM, Fedorchuk-Neznakomtseva EP. Znachennia somatotypu v ototozhnenni fenotypichnykh oznak liudyny [Somatotype role in the identification of phenotypic human features]. Bukovinian Medical Herald. 2014;18(3):164-6. (in Ukrainian)

Fedorchuk S, Fedorchuk–Neznakomtseva Ie. Gradation of a forearms bones metrical parameters in dependence of an age and somatotype. Ukrains'kyi medychnyi al'manakh. 2013;16(5):79-81.

Bunak VV. Antropometriya [Anthropometry]. Moscow: Medgiz; 1941. 368 p. (in Russian)

Nikityuk BO, Fedorchuk-Neznakomtseva EP, Glushko LV. Somatometricheskiy status kak kriteriy konstitutsional'noy diagnostiki (1 soobshchenie) [Somatometric status as a criterion for constitutional diagnosis (1 post)]. Rossiyskie morfologicheskie vedomosti. 2000;1-2:283-4. (in Russian)

Nikityuk BO, Fedorchuk-Neznakomtseva EP, Glushko LV. Somatometricheskiy status kak kriteriy konstitutsional'noy diagnostiki (2 soobshchenie) [Somatometric status as a criterion for constitutional diagnosis (2 post)]. Rossiyskie morfologicheskie vedomosti. 2000;1-2:284-5. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження