Сучасний стан експертних наукових досліджень вітчизняної вогнепальної зброї та набоїв до неї в Україні

Автор(и)

  • Юрій Куслій Вінницьке НДЕКЦ МВС України, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3723-5108
  • Назарій Хомук КЗ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської ОР, м. Рівне, Ukraine
  • Алла Богданова Вінницьке НДЕКЦ МВС України, м. Вінниця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3723-5108
  • Ігор Сурко Вінницьке НДЕКЦ МВС України, м. Вінниця, Ukraine
  • Юлія Сергеєва Вінницьке НДЕКЦ МВС України, м. Вінниця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2021.4

Ключові слова:

пістолети «Форт», вогнепальна зброя, вогнепальні пошкодження, зброя нелетальної дії

Анотація

Розвиток вітчизняної галузі машинобудування за часи незалежності України, зокрема, спричинив виникнення підприємств, що працюють у галузі розробки та виробництва вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Виконані судово-медичними експертами й експертами-криміналістами експериментальні дослідження щодо вивчення особливостей ушкоджень, що викликають сучасні зразки вітчизняної зброї, потребують узагальнення та систематизації.

Мета роботи. Проведення огляду літературних джерел, що стосуються дослідження пістолетів летальної та нелетальної дії та набоїв до них вітчизняного виробництва.

Матеріали та методи. З метою досягнення поставленого завдання був виконаний пошук літературних джерел у межах наукометричних баз даних Google Scholar, Web of Science і Scopus за ключовими словами на глибину в 10 років із застосуванням критеріїв відбору статей.

Результати. Проведений огляд літературних джерел дозволив встановити, що напрям вивчення пістолетів і набоїв до них вітчизняного виробництва не втрачає актуальності та має тенденцію до зростання в останні 5 років; найбільшу зацікавленість у вивченні даної тематики виявляють кафедри судової медицини при закладах вищої освіти та науково-дослідні експертні криміналістичні центри; якщо публікації щодо моделей пістолетів, розроблених 10 і більше років тому, в науковій літературі зустрічаються у великому обсязі, то джерела щодо «молодших» моделей у науковій літературі не спостерігаються.

Висновок. Абсолютна більшість досліджень щодо вогнепальної зброї вітчизняного виробництва присвячена вивченню пістолетів, вироблених КНВО «Форт». Проте наявний обсяг досліджень не може задовольнити сучасних потреб експертної служби, а отже, й органів дізнання. Дослідження, спрямовані на вивчення балістичних властивостей вітчизняної зброї, досі лишаються актуальним і невідкладним напрямом судової медицини та криміналістики.

Посилання

Buys A. The use of less-lethal weapons in law enforcement. Servamus Community-based Safety and Security Magazine. 2020 Dec 1;113(12):32-5.

Мельник РВ. Поняття вогнепальної зброї у криміналістиці. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка. 2015 Jun 15;1(69):278-85.

Діденко СВ. Правові аспекти поняття та класифікації зброї в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016;3(1):135-40.

Mishalov VD, Petroshak OY, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. World of medicine and biology. 2019;69(3):118-22. https://doi.org/10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Мішалов ВД, Хохолєва ТВ, Войченко ВВ, Бачинський ВТ, Кривда ГФ. Аналіз кількості осіб, що загинули внаслідок вогнепальної травми серед населення України за 2007-2016 рр. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика. 2018(30):591-8.

Банах СМ, Винярчук ІС, Йосипів ЮР, Курляк МД, Маліновська КО, Моргун МВ, Московчук МО, Синенький ВМ, Тьорло ОІ. Вогнева підготовка працівника Національної поліції України: навчальний посібник.

Gunas V, Bobkov P, Plakhotniuk I, Olhovenko S, Solonyi O. Specifics of fire damage to cotton clothing while shooting point-blank at a human torso simulator from a Fort-12RM pistol. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. 2021 Jul 27;23(1):175-87. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.13

Gunas VI, Nepryliuk RH, Khomuk NM, Tovbukh LP, Ryzhak YV. Особливості формування тимчасової пульсуючої порожнини при пострілі впритул з пістолета «ФОРТ-12РМ» в одягнутий імітатор людського торса. Судово-медична експертиза. 2020 Oct 29(2):45-52. https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2020.7

Bobkov P, Lebed M, Perebetiuk A, Gunas V. Forensic characteristics of damages to artificial leather caused by gunshots from a "Fort-17 R" pistol. Bukovinian Medical Herald. 2019;23(2):51-6. http://dx.doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33

Bobkov P, Perebetiuk A, Gunas V. Peculiarities of gunshot injuries caused by shots Fort-12RM pistol using cartridges of calibre. 45 Rubber. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2019;9(1):44-8.

Молибога МП. Особливості утворення слідів (пошкоджень) на автомобільному склі та кулях при стрільбі з пістолету Форт 17 під різними кутами. Криміналістика і судова експертиза. 2016(61):210-7.

Щербак ВВ. Діагностичні ознаки пострілу із пістолета Форт-12 в межах близької дистанції. Судово-медична експертиза. 2015(1):47-50.

Гуров OM, Сапєлкін ВВ, Щербак ВВ, Гладких ДБ, Лис ДО. Прогностичне визначення тяжкості закритої травми грудної клітки та живота при пострілах із рушниць «ФОРТ-500» 12-го калібру кулями ударно-травматичної дії патронів «ТЕРЕН-12П». Клінічна та експериментальна патологія. 2021 Dec 9;20(3):19-27. https://doi.org/10.24061/1727-4338.XX.3.77.2021.3

Щербак ВВ. Особливості вогнепальних пошкоджень при пострілах із пістолета Форт-14ТП у межах близької дистанції. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2014(14):394-400.

Щербак ВВ, Толмачов ОО, Кундиус ОВ, Абдурасулов АА. Можливості встановлення моделі вогнепальної зброї при пострілах з пістолетів Форт калібру 9х18 мм. Криміналістичний вісник. 2014(2):128-33.

Сапєлкін ВВ. Оцінка уражаючих властивостей кулі травматичної (несмертельної) дії патрона Терен-12П на основі розрахунків довжини спричиненого нею ранового каналу. Судово-медична експертиза. 2014(1):38-41.

Легін ГО, Моканюк ОІ, Бондарчук ГО, Перебетюк АМ, Загризла НО, Магдій АЮ. Характеристика пошкоджень окулярів при пострілах з пневматичної зброї. Криміналістичний вісник. 2012;17(1):145-151.

Козаченко ІМ. Здатність пневмострільних снарядів до гідродинамічної дії при ураженні імітаторів тканин і порожнистих органів людини. Криминалистика и судебная экспертиза. 2014(59):460-9.

Коломійцев ОВ, Сапелкін ВВ. Особливості криміналістичного дослідження балістичних характеристик та уражаючих властивостей еластичної картечі патронів травматичної дії Терен-12К. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2016(16):215-27.

Коломійцев ОВ, Сапєлкін ВВ. Аналізування балістичних характеристик уражаючих елементів патронів травматичної дії Терен-12П і Терен-12К, відстріляних із помпової рушниці Форт-500А. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2014(14):210-23.

Легин ГА, Бондарчук АО, Перебетюк АН. Судебно-медицинская характеристика входных отверстий при выстрелах из пневматического пулевого оружия. Судебно-медицинская экспертиза. 2015 Mar 1;58(2):14-6.

Сербіненко ІЮ, Коломійцев ОВ, Нікітюк ВГ, Герман ОМ, Сапєлкін ВВ. Криміналістичні аспекти дослідження балістичних характеристик та уражаючих властивостей куль пістолетних патронів калібру 9×21 IMI. Криміналістика і судова експертиза : Міжвідомчий наук.-метод. збірник. 2021;66:695-720. https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.66

Чихман ЯВ. Морфологічні особливості часток металів, згорілих і напівзгорілих порошинок, продуктів розкладання ініціюючого вибухового складу капсуля при пострілах із 9 мм пістолетів з прямокутною і полігональною формами нарізів ствола з використанням растрової скануючої електронної мікроскопії. Судово-медична експертиза. 2018(2):78-84. https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2018.19

Mikhailenko OV, Roshchin GG, Dyadyk OO, Irkin IV, Malysheva TA, Kostenko YY, Gunas VI. Efficiency of Determination of Elemental Composition of Metals and their Topography in Objects of Biological Origin Using Spectrometers. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2021;15(1):1278-84. https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i1.13592

References

Buys A. The use of less-lethal weapons in law enforcement. Servamus Community-based Safety and Security Magazine. 2020 Dec 1;113(12):32-5.

Melnyk RV. Poniattia vohnepalnoi zbroi u kryminalistytsi [The concept of firearms in criminology]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni EO Didorenka. 2015 Jun 15;1(69):278-85. (in Ukrainian)

Didenko SV. Pravovi aspekty poniattia ta klasyfikatsii zbroi v Ukraini [Legal aspects of the concept and classification of weapons in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Yurydychni nauky. 2016;3(1):135-40. (in Ukrainian)

Mishalov VD, Petroshak OY, Hoholyeva TV, Gurina OO, Gunas VІ. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. World of medicine and biology. 2019;69(3):118-22. https://doi.org/10.26724/2079-8334-2019-3-69-118-122

Mishalov VD, Khokholieva TV, Voichenko VV, Bachynskyi VT, Kryvda HF. Analiz kilkosti osib, shcho zahynuly vnaslidok vohnepalnoi travmy sered naselennia Ukrainy za 2007-2016 rr [Analysis of the number of people who died as a result of gunshot wounds among the population of Ukraine for 2007-2016]. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. PL Shupyka. 2018(30):591-8. (in Ukrainian)

Banakh SM, Vyniarchuk IS, Yosypiv YuR, Kurliak MD, Malinovska KO, Morhun MV, Moskovchuk MO, Synenkyi VM, Torlo OI. Vohneva pidhotovka pratsivnyka Natsionalnoi politsii Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Fire training of an employee of the National Police of Ukraine: a textbook.]. (in Ukrainian)

Gunas V, Bobkov P, Plakhotniuk I, Olhovenko S, Solonyi O. Specifics of fire damage to cotton clothing while shooting point-blank at a human torso simulator from a Fort-12RM pistol. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. 2021 Jul 27;23(1):175-87. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.13

Gunas VI, Nepryliuk RH, Khomuk NM, Tovbukh LP, Ryzhak YV. Osoblyvosti formuvannia tymchasovoi pulsuiuchoi porozhnyny pry postrili vprytul z pistoleta «FORT-12RM» v odiahnutyi imitator liudskoho torsa [Features of the formation of a temporary pulsating cavity when shot close from a pistol "FORT-12RM" in a dressed simulator of the human torso.]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2020 Oct 29(2):45-52. https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2020.7 (in Ukrainian)

Bobkov P, Lebed M, Perebetiuk A, Gunas V. Forensic characteristics of damages to artificial leather caused by gunshots from a "Fort-17 R" pistol. Bukovinian Medical Herald. 2019;23(2):51-6. http://dx.doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.2.90.2019.33

Bobkov P, Perebetiuk A, Gunas V. Peculiarities of gunshot injuries caused by shots Fort-12RM pistol using cartridges of calibre. 45 Rubber. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2019;9(1):44-8.

Molyboha MP. Osoblyvosti utvorennia slidiv (poshkodzhen) na avtomobilnomu skli ta kuliakh pry strilbi z pistoletu Fort 17 pid riznymy kutamy [Features of the formation of traces (damage) on car glass and bullets when firing a Fort 17 pistol at different angles]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. 2016(61):210-7. (in Ukrainian)

Shcherbak VV. Diahnostychni oznaky postrilu iz pistoleta Fort-12 v mezhakh blyzkoi dystantsii [Diagnostic signs of a shot from a Fort-12 pistol within close range]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2015(1):47-50. (in Ukrainian)

Hurov OM, Sapielkin VV, Shcherbak VV, Hladkykh DB, Lys DO. Prohnostychne vyznachennia tiazhkosti zakrytoi travmy hrudnoi klitky ta zhyvota pry postrilakh iz rushnyts «FORT-500» 12-ho kalibru kuliamy udarno-travmatychnoi dii patroniv «TEREN-12P» [Prognostic determination of the severity of closed trauma of the chest and abdomen during shots from the rifles "FORT-500" of the 12th caliber bullets of shock-traumatic action of cartridges "TEREN-12P"]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2021 Dec 9;20(3):19-27. https://doi.org/10.24061/1727-4338.XX.3.77.2021.3 (in Ukrainian)

Shcherbak VV. Osoblyvosti vohnepalnykh poshkodzhen pry postrilakh iz pistoleta Fort-14TP u mezhakh blyzkoi dystantsii [Features of gunshot wounds when firing from a Fort-14TP pistol within close range]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. 2014(14):394-400. (in Ukrainian)

Shcherbak VV, Tolmachov OO, Kundyus OV, Abdurasulov AA. Mozhlyvosti vstanovlennia modeli vohnepalnoi zbroi pry postrilakh z pistoletiv Fort kalibru 9kh18 mm [Possibilities of installation of the model of the firearm at shots from pistols of the Fort caliber of 9х18 mm]. Kryminalistychnyi visnyk. 2014(2):128-33. (in Ukrainian)

Sapielkin VV. Otsinka urazhaiuchykh vlastyvostei kuli travmatychnoi (nesmertelnoi) dii patrona Teren-12P na osnovi rozrakhunkiv dovzhyny sprychynenoho neiu ranovoho kanalu [Estimation of striking properties of a bullet of traumatic (non-lethal) action of the Teren-12P cartridge on the basis of calculations of length of the wound channel caused by it]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2014(1):38-41. (in Ukrainian)

Lehin HO, Mokaniuk OI, Bondarchuk HO, Perebetiuk AM, Zahryzla NO, Mahdii AIu. Kharakterystyka poshkodzhen okuliariv pry postrilakh z pnevmatychnoi zbroi [Characteristics of damage to spectacles when shooting from air guns]. Kryminalistychnyi visnyk. 2012;17(1):145-151. (in Ukrainian)

Kozachenko IM. Zdatnist pnevmostrilnykh snariadiv do hidrodynamichnoi dii pry urazhenni imitatoriv tkanyn i porozhnystykh orhaniv liudyny [The ability of pneumatic projectiles to hydrodynamic action in the defeat of tissue simulators and hollow human organs]. Krymynalystyka y sudebnaia эkspertyza. 2014(59):460-9. (in Ukrainian)

Kolomiitsev OV, Sapelkin VV. Osoblyvosti kryminalistychnoho doslidzhennia balistychnykh kharakterystyk ta urazhaiuchykh vlastyvostei elastychnoi kartechi patroniv travmatychnoi dii Teren-12K [Features of forensic research of ballistic characteristics and striking properties of elastic cartridge cartridges of traumatic action Teren-12K.]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. 2016(16):215-27. (in Ukrainian)

Kolomiitsev OV, Sapielkin VV. Analizuvannia balistychnykh kharakterystyk urazhaiuchykh elementiv patroniv travmatychnoi dii Teren-12P i Teren-12K, vidstrilianykh iz pompovoi rushnytsi Fort-500A [Analysis of the ballistic characteristics of the striking elements of the Teren-12P and Teren-12K traumatic cartridges fired from the Fort-500A pump-action rifle]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. 2014(14):210-23. (in Ukrainian)

Legin GA, Bondarchuk AO, Perebetjuk AN. Sudebno-medicinskaja harakteristika vhodnyh otverstij pri vystrelah iz pnevmaticheskogo pulevogo oruzhija [Forensic characteristics of the entrance holes when fired from pneumatic bullet weapons]. Sudebno-medicinskaja jekspertiza. 2015 Mar 1;58(2):14-6. (in Russian)

Serbinenko IIu, Kolomiitsev OV, Nikitiuk VH, Herman OM, Sapielkin VV. Kryminalistychni aspekty doslidzhennia balistychnykh kharakterystyk ta urazhaiuchykh vlastyvostei kul pistoletnykh patroniv kalibru 9×21 IMI [Forensic aspects of the study of ballistic characteristics and striking properties of bullets of pistol cartridges caliber 9 × 21 IMI]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza : Mizhvidomchyi nauk.-metod. zbirnyk. 2021;66:695-720. https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.66 (in Ukrainian)

Chykhman YaV. Morfolohichni osoblyvosti chastok metaliv, zghorilykh i napivzghorilykh poroshynok, produktiv rozkladannia initsiiuiuchoho vybukhovoho skladu kapsulia pry postrilakh iz 9 mm pistoletiv z priamokutnoiu i polihonalnoiu formamy nariziv stvola z vykorystanniam rastrovoi skanuiuchoi elektronnoi mikroskopii [Morphological features of metal particles, burnt and semi-burnt powders, decomposition products of the initiating explosive composition capsule when firing from 9 mm pistols with rectangular and polygonal shapes of barrel notches using scanning scanning electron microscopy]. Sudovo-medychna ekspertyza. 2018(2):78-84. https://doi.org/10.24061/2707-8728.2.2018.19 (in Ukrainian)

Mikhailenko OV, Roshchin GG, Dyadyk OO, Irkin IV, Malysheva TA, Kostenko YY, Gunas VI. Efficiency of Determination of Elemental Composition of Metals and their Topography in Objects of Biological Origin Using Spectrometers. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2021;15(1):1278-84. https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i1.13592

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

Дискусійні, актуальні та проблемні питання