Історія журналу

Науково-практичний журнал «Судово-медична експертиза» заснований у грудні 2010 року (свідоцтво про державну реєстрацію  № 16102-4584Р від 22.12.2010 р). Постановою Вищої атестаційної комісії України 1-05/8 від 22.12.2010 р. журнал атестовано як наукове фахове видання з медичних наук.

Рішенням Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України №1328 від 21.12.2015 р. журнал атестовано та перереєстровано як фахове видання з медичних наук за спеціальністю «судово-медична експертиза».

Співзасновники видання – Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Асоціація судових медиків України.

У журналі передбачено публікацію та обговорення питань організації та перспектив розвитку судової медицини, результатів наукових досліджень, випадків з практики, друк лекцій, оглядових статей та клінічних рекомендацій, створених на засадах доказової медицини, публікуються історичні матеріали, анонси та матеріали конференцій, рецензії на монографії та навчальні матеріали.

Основна мета журналу - висвітлення сучасних аспектів розвитку і організаційних принципів судово-медичної експертизи в Україні та країнах зарубіжжя, обговорення актуальних проблем і передових технологій в даній галузі; формування наукового і клінічного світогляду лікарів судово-медичних експертів в режимі міждисциплінарної інтеграції.

До складу редакційної колегії і редакційної ради журналу входять провідні фахівці з судово-медичної експертизи та патоморфології України та країн зарубіжжя (Швейцарська Конфедерація, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Словаччина,  Республіки Молдова, Республіка Білорусь).

Заснування журналу сприяло плідної співпраці спеціалістів судово-медичної експертизи завдяки обговоренню проблем у зацікавленому фаховому колі. Журнал «Судово-медична експертиза» користується повагою серед науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ в Україні та країн зарубіжжя.

Журнал розсилається згідно реєстру в усі провідні бібліотеки, державні установи та навчальні заклади України. Електронний варіант часопису знаходиться в архівах Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського (м.Київ, Україна).