Редакційна політика

Галузь та проблематика

  • Організація та перспективи розвитку судово-медичної експертизи в Україні

  • Дискусійні, актуальні та проблемні питання

  • Оригінальні дослідження

  • Аналітичні оглядові статті

  • Випадки з практики

  • Нові видання

  • Новини наукового життя (інформація про конференції, що відбулися та ті, що плануються)

  • Навчально-методичні роботи

  • Сторінки історії та ювілеї

 

Політика розділів

Організація та перспективи розвитку судово-медичної експертизи в Україні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дискусійні, актуальні та проблемні питання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Оригінальні дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Аналітичні оглядові статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Випадки з практики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Нові видання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Новини наукового життя (інформація про конференції, що відбулися та ті, що плануються)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Навчально-методичні роботи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сторінки історії та ювілеї

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування.

Стаття повинна бути вивірена орфографічно та стилістично. Редакція залишає за собою право виправлення термінологічних і стилістичних помилок, усунення ілюстрацій, які не мають прямого відношення до тексту статті; скорочення тексту статті.

Статті, надіслані авторам для корекції, зокрема, у разі неправильного оформлення списку літератури, необхідно повернути до редакції не пізніше 10 днів після отримання. Повернення статті у більш пізні терміни змінює попередню дату її надходження з повторною реєстрацією.

Матеріали, оформлені з порушеннями вимог біоетичної експертизи, некоректні за змістом, з грубими статистичними помилками, які не підлягають корекції, повертаються авторам. У разі відмови у публікації статті автору надсилається мотивований лист. Примірниr статті залишається в архіві редакції в електронному вигляді.

Дотримуючись етичних норм, автор несе відповідальність за те, що поданий рукопис є оригінальною, раніше не опублікованою працею, і не представлений для публікації в інші видання. У списку авторів перераховані тільки ті, хто відповідно до етичних норм академічної спільноти можуть вважатися авторами.

Редакція журналу здійснює редагування та переклад повного тексту статті, резюме та розширеного резюме для сайту Open Journal Systems (OJS) з мови оригіналу на англійську та російську мову англомовним та російськомовним редактором за індивідуальним замовленням автора.


 

Періодичність публікації

Журнал випускається в друкованій формі з періодичністю 2 номери на рік (1 раз в 6 місяці) і має ідентичну за змістом повнотекстову електронну версію, яка розміщується в мережі Інтернет після виходу друкованого варіанту.

 

Політика відкритого доступу

Журнал "Судово-медична експертиза" практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати і поширювати вміст для освітніх і наукових цілей з обов'язковим зазначенням авторства